Κατηγορία:

falsi amici Spagnolo

Εγγραφείτε στις προφορές στα falsi amici Spagnolo

 • cero εκφώνηση cero [es]
 • burro εκφώνηση burro [es]
 • porte εκφώνηση porte [fr]
 • Lego εκφώνηση Lego [en]
 • Ombre εκφώνηση Ombre [fr]
 • rape εκφώνηση rape [en]
 • lobo εκφώνηση lobo [gl]
 • acero εκφώνηση acero [es]
 • pasto εκφώνηση pasto [es]
 • morsa εκφώνηση morsa [it]
 • figlia εκφώνηση figlia [it]
 • gamba εκφώνηση gamba [it]
 • poste εκφώνηση poste [es]
 • caldo εκφώνηση caldo [it]
 • fracasso εκφώνηση fracasso [it]
 • lupa εκφώνηση lupa [fi]
 • boia εκφώνηση boia [it]
 • persa εκφώνηση persa [pt]
 • osso εκφώνηση osso [it]
 • tasca εκφώνηση tasca [it]
 • gota εκφώνηση gota [es]
 • leve εκφώνηση leve [da]
 • avvenire εκφώνηση avvenire [it]
 • seta εκφώνηση seta [it]
 • preso εκφώνηση preso [it]
 • viale εκφώνηση viale [it]
 • tenda εκφώνηση tenda [it]
 • guardare εκφώνηση guardare [it]
 • grama εκφώνηση grama [it]
 • garza εκφώνηση garza [es]
 • orbe εκφώνηση orbe [es]
 • testimonio εκφώνηση testimonio [es]
 • posata εκφώνηση posata [it]
 • tuttavia εκφώνηση tuttavia [it]
 • pisciata εκφώνηση pisciata [it]
 • nata εκφώνηση nata [it]
 • Arto εκφώνηση Arto [eu]
 • cicala εκφώνηση cicala [it]
 • tagliare εκφώνηση tagliare [it]
 • reclamo εκφώνηση reclamo [it]
 • vado εκφώνηση vado [es]
 • lodo εκφώνηση lodo [es]
 • autista εκφώνηση autista [it]
 • ratto εκφώνηση ratto [it]
 • compresa εκφώνηση compresa [it]
 • feccia εκφώνηση feccia [it]
 • effettivamente εκφώνηση effettivamente [it]
 • salire εκφώνηση salire [it]
 • arriva εκφώνηση arriva [it]
 • pulito εκφώνηση pulito [it]
 • fallo εκφώνηση fallo [la]
 • asola εκφώνηση asola [it]
 • grato εκφώνηση grato [pt]
 • sarta εκφώνηση sarta [it]
 • presupposto εκφώνηση presupposto [it]
 • battuta εκφώνηση battuta [it]
 • mantello εκφώνηση mantello [it]
 • subire εκφώνηση subire [it]
 • vasca εκφώνηση vasca [it]
 • lepre εκφώνηση lepre [it]
 • patito εκφώνηση patito [it]
 • mirare εκφώνηση mirare [it]
 • sposare εκφώνηση sposare [it]
 • guarita εκφώνηση guarita [it]
 • tappa εκφώνηση tappa [sv]
 • cacio εκφώνηση cacio [it]
 • reparto εκφώνηση reparto [it]
 • montone εκφώνηση montone [it]
 • rifare εκφώνηση rifare [it]
 • accomodato εκφώνηση accomodato [it]
 • blandire εκφώνηση blandire [it]
 • affamato εκφώνηση affamato [it]
 • levare εκφώνηση levare [it]
 • allargare εκφώνηση allargare [it]
 • baratto εκφώνηση baratto [it]
 • affanno εκφώνηση affanno [it]
 • doppiare εκφώνηση doppiare [it]
 • sommare εκφώνηση sommare [it]
 • accudire εκφώνηση accudire [it]
 • cavallerizza εκφώνηση cavallerizza [it]
 • occorrere εκφώνηση occorrere [it]
 • attraccare εκφώνηση attraccare [it]
 • panfilo εκφώνηση panfilo [it]
 • concorrenza εκφώνηση concorrenza [it]
 • manata εκφώνηση manata [it]
 • dispari εκφώνηση dispari [it]
 • guadagna εκφώνηση guadagna [it]
 • patentato εκφώνηση patentato [it]
 • gentilizio εκφώνηση gentilizio [it]
 • proporzionare εκφώνηση proporzionare [it]
 • procurare εκφώνηση procurare [it]
 • testimone εκφώνηση testimone [it]
 • sembrare εκφώνηση sembrare [it]
 • cavalla εκφώνηση cavalla [it]
 • precedenza εκφώνηση precedenza [it]
 • tendone εκφώνηση tendone [it]
 • dentiera εκφώνηση dentiera [it]
 • accertare εκφώνηση accertare [it]
 • agguantare εκφώνηση agguantare [it]
 • rotolo εκφώνηση rotolo [it]