Κατηγορία:

famiglia

Εγγραφείτε στις προφορές στα famiglia

 • padre εκφώνηση padre [es]
 • moglie εκφώνηση moglie [it]
 • zio εκφώνηση zio [it]
 • madrina εκφώνηση madrina [es]
 • padrino εκφώνηση padrino [es]
 • cugino εκφώνηση cugino [it]
 • matrigna εκφώνηση matrigna [it]
 • marito εκφώνηση marito [it]
 • funerale εκφώνηση funerale [it]
 • bisnonna εκφώνηση bisnonna [it]
 • nuora εκφώνηση nuora [it]
 • parente εκφώνηση parente [it]
 • figliastro εκφώνηση figliastro [it]
 • figliastra εκφώνηση figliastra [it]
 • nipotina εκφώνηση nipotina [it]
 • cugina εκφώνηση cugina [it]
 • cognata εκφώνηση cognata [it]
 • parenti εκφώνηση parenti [it]
 • Ghidetti εκφώνηση Ghidetti [pt]
 • পরিবার εκφώνηση পরিবার [bn]
 • I Borgia εκφώνηση I Borgia [it]
 • nipotini εκφώνηση nipotini [it]
 • figlia unica εκφώνηση figlia unica [it]
 • nipotino εκφώνηση nipotino [it]
 • figlio unico εκφώνηση figlio unico [it]
 • Challant εκφώνηση Challant [it]