Κατηγορία:

female given name

Εγγραφείτε στις προφορές στα female given name

 • Saoirse εκφώνηση
  Saoirse [en]
 • Naomi εκφώνηση
  Naomi [en]
 • Éire εκφώνηση
  Éire [ga]
 • Siobhán εκφώνηση
  Siobhán [ga]
 • Deirdre εκφώνηση
  Deirdre [en]
 • Aoife εκφώνηση
  Aoife [ga]
 • Scáthach εκφώνηση
  Scáthach [ga]
 • Róisín εκφώνηση
  Róisín [ga]
 • Nicole εκφώνηση
  Nicole [en]
 • Bella εκφώνηση
  Bella [it]
 • Caitlin εκφώνηση
  Caitlin [en]
 • Iris εκφώνηση
  Iris [en]
 • Annie εκφώνηση
  Annie [en]
 • Elisa εκφώνηση
  Elisa [en]
 • Ciara εκφώνηση
  Ciara [ga]
 • Sorcha εκφώνηση
  Sorcha [ga]
 • Niamh εκφώνηση
  Niamh [ga]
 • Dana εκφώνηση
  Dana [ro]
 • Sadhbh εκφώνηση
  Sadhbh [ga]
 • Mairéad εκφώνηση
  Mairéad [ga]
 • Máire εκφώνηση
  Máire [ga]
 • Sinéad εκφώνηση
  Sinéad [ga]
 • Caoimhe εκφώνηση
  Caoimhe [ga]
 • Patty εκφώνηση
  Patty [en]
 • Maureen εκφώνηση
  Maureen [en]
 • Stiofán εκφώνηση
  Stiofán [ga]
 • Eve εκφώνηση
  Eve [en]
 • Aline εκφώνηση
  Aline [pt]
 • Eibhlín εκφώνηση
  Eibhlín [ga]
 • Shannon εκφώνηση
  Shannon [en]
 • Cáit εκφώνηση
  Cáit [ga]
 • lily εκφώνηση
  lily [en]
 • Gwenhwyfar εκφώνηση
  Gwenhwyfar [cy]
 • Fiadh εκφώνηση
  Fiadh [ga]
 • Angie εκφώνηση
  Angie [en]
 • Ériú εκφώνηση
  Ériú [ga]
 • Áine εκφώνηση
  Áine [ga]
 • Ailbhe εκφώνηση
  Ailbhe [ga]
 • Dora εκφώνηση
  Dora [en]
 • Síomha εκφώνηση
  Síomha [ga]
 • Kira εκφώνηση
  Kira [en]
 • Laurie εκφώνηση
  Laurie [en]
 • Caoilfhionn εκφώνηση
  Caoilfhionn [ga]
 • Gráinne εκφώνηση
  Gráinne [ga]
 • Santa εκφώνηση
  Santa [pt]
 • Fionnuala εκφώνηση
  Fionnuala [ga]
 • Síofra εκφώνηση
  Síofra [ga]
 • Avis εκφώνηση
  Avis [da]
 • Lise εκφώνηση
  Lise [fr]
 • Ceridwen εκφώνηση
  Ceridwen [en]
 • Kirsty εκφώνηση
  Kirsty [en]
 • Líobhan εκφώνηση
  Líobhan [ga]
 • Eithne εκφώνηση
  Eithne [ga]
 • Fódhla εκφώνηση
  Fódhla [ga]
 • Colleen εκφώνηση
  Colleen [en]
 • Róise εκφώνηση
  Róise [ga]
 • Nuala εκφώνηση
  Nuala [ga]
 • Brigid εκφώνηση
  Brigid [ga]
 • Katelyn εκφώνηση
  Katelyn [en]
 • Liz εκφώνηση
  Liz [en]
 • Caitríona εκφώνηση
  Caitríona [ga]
 • nanny εκφώνηση
  nanny [en]
 • Sian εκφώνηση
  Sian [eo]
 • Jenna εκφώνηση
  Jenna [fi]
 • Máirtín εκφώνηση
  Máirtín [ga]
 • Pam εκφώνηση
  Pam [en]
 • Winona εκφώνηση
  Winona [en]
 • Méabh εκφώνηση
  Méabh [ga]
 • Rhian εκφώνηση
  Rhian [cy]
 • Cliodhna εκφώνηση
  Cliodhna [ga]
 • Saorlaith εκφώνηση
  Saorlaith [ga]
 • Muireann εκφώνηση
  Muireann [ga]
 • Odette εκφώνηση
  Odette [fr]
 • Éabha εκφώνηση
  Éabha [ga]
 • Caitlín εκφώνηση
  Caitlín [ga]
 • Bríd εκφώνηση
  Bríd [ga]
 • Máirín εκφώνηση
  Máirín [ga]
 • Eibhlis εκφώνηση
  Eibhlis [ga]
 • Muirgen εκφώνηση
  Muirgen [ga]
 • Odharnait εκφώνηση
  Odharnait [ga]
 • Cite εκφώνηση
  Cite [en]
 • Doireann εκφώνηση
  Doireann [ga]
 • Laoise εκφώνηση
  Laoise [ga]
 • Orlaith εκφώνηση
  Orlaith [ga]
 • Liadain εκφώνηση
  Liadain [ga]
 • Caoilinn εκφώνηση
  Caoilinn [ga]
 • Cobhlaith εκφώνηση
  Cobhlaith [ga]
 • Eilís εκφώνηση
  Eilís [ga]
 • Scathach εκφώνηση
  Scathach [ga]
 • Éadaoin εκφώνηση
  Éadaoin [ga]
 • Demi εκφώνηση
  Demi [fr]
 • Pádraigín εκφώνηση
  Pádraigín [ga]
 • Saorla εκφώνηση
  Saorla [ga]
 • Fionnghuala εκφώνηση
  Fionnghuala [ga]
 • Meadbh εκφώνηση
  Meadbh [ga]
 • Tess εκφώνηση
  Tess [en]
 • Dubheasa εκφώνηση
  Dubheasa [ga]
 • Euodia εκφώνηση
  Euodia [en]
 • Brighid εκφώνηση
  Brighid [ga]
 • Aoibhe εκφώνηση
  Aoibhe [ga]