Κατηγορία:

femení

Εγγραφείτε στις προφορές στα femení

 • Cristina εκφώνηση Cristina [ca]
 • Anaïs εκφώνηση Anaïs [ca]
 • Agnès εκφώνηση Agnès [fr]
 • Francesca εκφώνηση Francesca [it]
 • Isabel εκφώνηση Isabel [es]
 • Júlia εκφώνηση Júlia [ca]
 • Georgina εκφώνηση Georgina [ca]
 • Meritxell εκφώνηση Meritxell [ca]
 • fe εκφώνηση fe [ca]
 • Patrícia εκφώνηση Patrícia [ca]
 • Laia εκφώνηση Laia [ca]
 • Josefina εκφώνηση Josefina [ca]
 • Berta εκφώνηση Berta [es]
 • Fabiola εκφώνηση Fabiola [it]
 • Josefa εκφώνηση Josefa [ca]
 • Salomé εκφώνηση Salomé [ca]
 • Felisa εκφώνηση Felisa [ca]
 • Pepa εκφώνηση Pepa [ca]
 • Caterina εκφώνηση Caterina [ca]
 • fina εκφώνηση fina [es]
 • Gertrudis εκφώνηση Gertrudis [ca]
 • Maria Teresa εκφώνηση Maria Teresa [ca]
 • Eugènia εκφώνηση Eugènia [ca]
 • Serafina εκφώνηση Serafina [ca]
 • Sílvia εκφώνηση Sílvia [ca]
 • Antonieta εκφώνηση Antonieta [ca]
 • Brígida εκφώνηση Brígida [ca]
 • Palmira εκφώνηση Palmira [ca]
 • Teresina εκφώνηση Teresina [ca]
 • Bibiana εκφώνηση Bibiana [ca]
 • Carlota εκφώνηση Carlota [ca]
 • Iolanda εκφώνηση Iolanda [ca]
 • Florentina εκφώνηση Florentina [ca]
 • Úrsula εκφώνηση Úrsula [es]
 • Ivette εκφώνηση Ivette [ca]
 • Rafaela εκφώνηση Rafaela [ca]
 • Cecília εκφώνηση Cecília [ca]
 • Alícia εκφώνηση Alícia [ca]
 • Virgínia εκφώνηση Virgínia [ca]
 • Enriqueta εκφώνηση Enriqueta [ca]
 • Lluïsa εκφώνηση Lluïsa [ca]
 • Elisenda εκφώνηση Elisenda [ca]
 • Xènia εκφώνηση Xènia [ca]
 • Leonor εκφώνηση Leonor [ca]
 • Faustina εκφώνηση Faustina [ca]
 • Josepa εκφώνηση Josepa [ca]
 • Cèlia εκφώνηση Cèlia [ca]
 • Secundina εκφώνηση Secundina [ca]
 • Càndida εκφώνηση Càndida [ca]
 • Àngela εκφώνηση Àngela [ca]
 • Eloïsa εκφώνηση Eloïsa [ca]
 • Maria Josep εκφώνηση Maria Josep [ca]
 • Vicenta εκφώνηση Vicenta [ca]
 • Marcel·lina εκφώνηση Marcel·lina [ca]
 • Antònia εκφώνηση Antònia [ca]
 • Atanàsia εκφώνηση Atanàsia [ca]
 • Gràcia εκφώνηση Gràcia [ca]
 • Natàlia εκφώνηση Natàlia [ca]
 • Maria Lluïsa εκφώνηση Maria Lluïsa [ca]
 • Eulàlia εκφώνηση Eulàlia [ca]
 • Estefania εκφώνηση Estefania [ca]
 • Bàrbara εκφώνηση Bàrbara [ca]
 • Anastàsia εκφώνηση Anastàsia [ca]
 • Joaquima εκφώνηση Joaquima [ca]
 • Àgueda εκφώνηση Àgueda [ca]
 • Apol·lònia εκφώνηση Apol·lònia [ca]
 • Mònica εκφώνηση Mònica [ca]
 • Encarnació εκφώνηση Encarnació [ca]
 • Valèria εκφώνηση Valèria [ca]
 • Hermínia εκφώνηση Hermínia [ca]
 • Beneta εκφώνηση Beneta [ca]
 • Olívia εκφώνηση Olívia [ca]
 • Emília εκφώνηση Emília [ca]
 • Constantina εκφώνηση Constantina [ca]
 • Àurea εκφώνηση Àurea [ca]
 • Lucrècia εκφώνηση Lucrècia [ca]
 • Auxili εκφώνηση Auxili [ca]
 • Verònica εκφώνηση Verònica [ca]
 • Beatriu εκφώνηση Beatriu [ca]
 • Adoració εκφώνηση Adoració [ca]
 • Amàlia εκφώνηση Amàlia [ca]
 • Assumpció εκφώνηση Assumpció [ca]
 • Marcel·la εκφώνηση Marcel·la [ca]
 • Engràcia εκφώνηση Engràcia [ca]
 • Lídia εκφώνηση Lídia [ca]
 • Àgata εκφώνηση Àgata [ca]
 • Aurèlia εκφώνηση Aurèlia [ca]
 • Madrona εκφώνηση Madrona [ca]