• Καταγράψτε την προφορά για shefqet shefqet [sq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Romain εκφώνηση Romain [fr]
 • Jean-Paul εκφώνηση Jean-Paul [fr]
 • Jean-Claude εκφώνηση Jean-Claude [fr]
 • Jean-Marie εκφώνηση Jean-Marie [fr]
 • Ralphe εκφώνηση Ralphe [lb]
 • Fejwysz εκφώνηση Fejwysz [pl]
 • Feiwysz εκφώνηση Feiwysz [pl]
 • Kabir εκφώνηση Kabir [tr]
 • Jehangir εκφώνηση Jehangir [hi]
 • Manmohan εκφώνηση Manmohan [hi]
 • André εκφώνηση André [pt]
 • sacheverell εκφώνηση sacheverell [en]
 • Jānis εκφώνηση Jānis [lv]
 • Ģirts εκφώνηση Ģirts [lv]
 • Eivind εκφώνηση Eivind [sv]
 • Louis Lafont εκφώνηση Louis Lafont [fr]
 • Roudy εκφώνηση Roudy [en]
 • Wendelin εκφώνηση Wendelin [de]
 • Αθανάσιος εκφώνηση Αθανάσιος [el]
 • Petter εκφώνηση Petter [sv]
 • Evald εκφώνηση Evald [et]
 • Einar εκφώνηση Einar [no]
 • Jølle εκφώνηση Jølle [no]
 • Mauno Hermunen εκφώνηση Mauno Hermunen [fi]
 • Ferencz εκφώνηση Ferencz [hu]
 • Galder εκφώνηση Galder [nl]
 • Eifion εκφώνηση Eifion [cy]
 • Asger εκφώνηση Asger [da]
 • prosper εκφώνηση prosper [en]