Κατηγορία:

frequently used words

Εγγραφείτε στις προφορές στα frequently used words

 • 犬 εκφώνηση [ja]
 • 一 εκφώνηση [yue]
 • 人 εκφώνηση [zh]
 • 水 εκφώνηση [ja]
 • 二 εκφώνηση [zh]
 • 九 εκφώνηση [ja]
 • 日 εκφώνηση [ja]
 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 六 εκφώνηση [ja]
 • 三 εκφώνηση [zh]
 • 月 εκφώνηση [ja]
 • 五 εκφώνηση [wuu]
 • 八 εκφώνηση [zh]
 • 七 εκφώνηση [ja]
 • 女 εκφώνηση [ja]
 • 木 εκφώνηση [zh]
 • 山 εκφώνηση [ja]
 • 心 εκφώνηση [zh]
 • 火 εκφώνηση [ja]
 • 刀 εκφώνηση [zh]
 • 大 εκφώνηση [ja]
 • 力 εκφώνηση [zh]
 • 小 εκφώνηση [zh]
 • 手 εκφώνηση [yue]
 • 上 εκφώνηση [zh]
 • 千 εκφώνηση [ja]
 • 口 εκφώνηση [ja]
 • 不 εκφώνηση [zh]
 • 牛 εκφώνηση [ja]
 • 天 εκφώνηση [zh]
 • 下 εκφώνηση [zh]
 • 中 εκφώνηση [zh]
 • 分 εκφώνηση [ja]
 • 王 εκφώνηση [zh]
 • 川 εκφώνηση [ja]
 • 文 εκφώνηση [nan]
 • 父 εκφώνηση [ja]
 • 也 εκφώνηση [zh]
 • 方 εκφώνηση [ja]
 • 土 εκφώνηση [ja]
 • 个 εκφώνηση [zh]
 • 子 εκφώνηση [ja]
 • 今 εκφώνηση [ja]
 • 夕 εκφώνηση [zh]
 • 万 εκφώνηση [ja]
 • 元 εκφώνηση [ja]
 • 书 εκφώνηση [zh]
 • 入 εκφώνηση [wuu]
 • 几 εκφώνηση [zh]
 • 了 εκφώνηση [zh]
 • 公 εκφώνηση [ja]
 • 爪 εκφώνηση [ja]
 • 丁 εκφώνηση [zh]
 • 毛 εκφώνηση [yue]
 • 又 εκφώνηση [ko]
 • 寸 εκφώνηση [yue]
 • 仇 εκφώνηση [ja]
 • 见 εκφώνηση [zh]
 • 才 εκφώνηση [zh]
 • 瓦 εκφώνηση [ja]
 • 长 εκφώνηση [zh]
 • 牙 εκφώνηση [wuu]
 • 少 εκφώνηση [zh]
 • 幻 εκφώνηση [ja]
 • 反 εκφώνηση [yue]
 • 欠 εκφώνηση [zh]
 • 车 εκφώνηση [cjy]
 • 马 εκφώνηση [zh]
 • 久 εκφώνηση [wuu]
 • 尺 εκφώνηση [ja]
 • 之 εκφώνηση [zh]
 • 厂 εκφώνηση [zh]
 • 为 εκφώνηση [zh]
 • 升 εκφώνηση [zh]
 • 巴 εκφώνηση [yue]
 • 云 εκφώνηση [wuu]
 • 夫 εκφώνηση [ja]
 • 儿 εκφώνηση [zh]
 • 从 εκφώνηση [zh]
 • 太 εκφώνηση [zh]
 • 开 εκφώνηση [zh]
 • 以 εκφώνηση [yue]
 • 丑 εκφώνηση [zh]
 • 门 εκφώνηση [zh]
 • 工 εκφώνηση [zh]
 • 内 εκφώνηση [zh]
 • 化 εκφώνηση [zh]
 • 气 εκφώνηση [zh]
 • 弓 εκφώνηση [zh]
 • 井 εκφώνηση [wuu]
 • 已 εκφώνηση [zh]
 • 丸 εκφώνηση [ja]
 • 双 εκφώνηση [hak]
 • 尤 εκφώνηση [hak]
 • 比 εκφώνηση [zh]
 • 卜 εκφώνηση [wuu]
 • 乙 εκφώνηση [ja]
 • 斤 εκφώνηση [yue]
 • 孔 εκφώνηση [zh]
 • 厅 εκφώνηση [nan]