Κατηγορία:

frequently used words

Εγγραφείτε στις προφορές στα frequently used words

 • 一 εκφώνηση [yue]
 • 丁 εκφώνηση [zh]
 • 七 εκφώνηση [zh]
 • 万 εκφώνηση [ja]
 • 丈 εκφώνηση [zh]
 • 三 εκφώνηση [zh]
 • 上 εκφώνηση [zh]
 • 下 εκφώνηση [zh]
 • 不 εκφώνηση [zh]
 • 与 εκφώνηση [zh]
 • 丑 εκφώνηση [zh]
 • 专 εκφώνηση [wuu]
 • 个 εκφώνηση [zh]
 • 中 εκφώνηση [zh]
 • 丰 εκφώνηση [zh]
 • 丸 εκφώνηση [ja]
 • 丹 εκφώνηση [zh]
 • 为 εκφώνηση [zh]
 • 乃 εκφώνηση [wuu]
 • 久 εκφώνηση [wuu]
 • 么 εκφώνηση [zh]
 • 义 εκφώνηση [wuu]
 • 之 εκφώνηση [zh]
 • 乌 εκφώνηση [zh]
 • 乏 εκφώνηση [zh]
 • 乙 εκφώνηση [ja]
 • 九 εκφώνηση [ja]
 • 乞 εκφώνηση [ja]
 • 也 εκφώνηση [zh]
 • 习 εκφώνηση [nan]
 • 乡 εκφώνηση [wuu]
 • 书 εκφώνηση [zh]
 • 了 εκφώνηση [yue]
 • 予 εκφώνηση [zh]
 • 二 εκφώνηση [zh]
 • 于 εκφώνηση [zh]
 • 亏 εκφώνηση [nan]
 • 云 εκφώνηση [wuu]
 • 互 εκφώνηση [yue]
 • 五 εκφώνηση [wuu]
 • 井 εκφώνηση [wuu]
 • 亡 εκφώνηση [wuu]
 • 人 εκφώνηση [zh]
 • 亿 εκφώνηση 亿 [zh]
 • 什 εκφώνηση [zh]
 • 仁 εκφώνηση [zh]
 • 仅 εκφώνηση [zh]
 • 仆 εκφώνηση [wuu]
 • 仇 εκφώνηση [ja]
 • 今 εκφώνηση [ja]
 • 介 εκφώνηση [wuu]
 • 仍 εκφώνηση [zh]
 • 从 εκφώνηση [zh]
 • 仓 εκφώνηση [zh]
 • 以 εκφώνηση [yue]
 • 儿 εκφώνηση [zh]
 • 允 εκφώνηση [zh]
 • 元 εκφώνηση [yue]
 • 入 εκφώνηση [wuu]
 • 八 εκφώνηση [zh]
 • 公 εκφώνηση [ja]
 • 六 εκφώνηση [zh]
 • 内 εκφώνηση [zh]
 • 冈 εκφώνηση [zh]
 • 几 εκφώνηση [zh]
 • 凡 εκφώνηση [yue]
 • 凤 εκφώνηση [zh]
 • 凶 εκφώνηση [zh]
 • 刀 εκφώνηση [zh]
 • 刃 εκφώνηση [zh]
 • 分 εκφώνηση [ja]
 • 切 εκφώνηση [zh]
 • 力 εκφώνηση [ja]
 • 劝 εκφώνηση [zh]
 • 办 εκφώνηση [zh]
 • 勺 εκφώνηση [ja]
 • 勾 εκφώνηση [zh]
 • 勿 εκφώνηση [wuu]
 • 匀 εκφώνηση [zh]
 • 化 εκφώνηση [zh]
 • 匹 εκφώνηση [zh]
 • 区 εκφώνηση [zh]
 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 千 εκφώνηση [ja]
 • 升 εκφώνηση [zh]
 • 午 εκφώνηση [ja]
 • 卜 εκφώνηση [wuu]
 • 卫 εκφώνηση [hak]
 • 厂 εκφώνηση [zh]
 • 厅 εκφώνηση [nan]
 • 历 εκφώνηση [wuu]
 • 又 εκφώνηση [ko]
 • 叉 εκφώνηση [zh]
 • 及 εκφώνηση [yue]
 • 友 εκφώνηση [yue]
 • 双 εκφώνηση [hak]
 • 反 εκφώνηση [ja]
 • 口 εκφώνηση [ja]
 • 土 εκφώνηση [ja]
 • 士 εκφώνηση [yue]