Κατηγορία:

fut. di agere

Εγγραφείτε στις προφορές στα fut. di agere

  • agent εκφώνηση agent [en]
  • ages εκφώνηση ages [en]
  • agam εκφώνηση agam [ga]
  • aget εκφώνηση aget [la]