Κατηγορία:

Gàidhlig

Εγγραφείτε στις προφορές στα Gàidhlig

 • Alba gu Bràth εκφώνηση Alba gu Bràth [gd]
 • Alba an Aigh εκφώνηση Alba an Aigh [gd]
 • Iain εκφώνηση Iain [gd]
 • Eilidh εκφώνηση Eilidh [gd]
 • ealasaid εκφώνηση ealasaid [gd]
 • Sgoil εκφώνηση Sgoil [gd]
 • Glaschu εκφώνηση Glaschu [gd]
 • Reul εκφώνηση Reul [gd]
 • Seumas MacDhòmhnaill εκφώνηση Seumas MacDhòmhnaill [gd]
 • Clann Dhomhnaill εκφώνηση Clann Dhomhnaill [gd]
 • Eilean an Fhraoich εκφώνηση Eilean an Fhraoich [gd]
 • Steòrnabhagh εκφώνηση Steòrnabhagh [gd]
 • Seumas Dòmhnallach εκφώνηση Seumas Dòmhnallach [gd]
 • Ailein Duinn εκφώνηση Ailein Duinn [en]
 • Ceann a' Bhàirr εκφώνηση Ceann a' Bhàirr [gd]
 • Eilginn εκφώνηση Eilginn [gd]
 • Crìstean εκφώνηση Crìstean [gd]
 • balachan εκφώνηση balachan [gd]
 • Καταγράψτε την προφορά για Cináed Cináed [gd] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Bethóc Bethóc [gd] Αναμενόμενες εκφωνήσεις