Κατηγορία:

given name (feminine)

Εγγραφείτε στις προφορές στα given name (feminine)

 • Marika εκφώνηση Marika [fi]
 • Emese εκφώνηση Emese [hu]
 • Ceinwen εκφώνηση Ceinwen [cy]
 • trang εκφώνηση trang [vi]
 • Dilys εκφώνηση Dilys [cy]
 • Minh εκφώνηση Minh [vi]
 • pelin εκφώνηση pelin [ro]
 • nesi εκφώνηση nesi [sw]
 • இம்சை εκφώνηση இம்சை [ta]
 • Alacoque εκφώνηση Alacoque [fr]
 • Heledd εκφώνηση Heledd [cy]
 • murielle εκφώνηση murielle [fr]
 • Hiranur εκφώνηση Hiranur [tr]
 • Tirion εκφώνηση Tirion [cy]
 • Seirian εκφώνηση Seirian [cy]
 • Natalka εκφώνηση Natalka [pl]
 • Maertge εκφώνηση Maertge [nl]
 • Mylaine εκφώνηση Mylaine [sv]
 • Meinwen εκφώνηση Meinwen [cy]
 • Synneva εκφώνηση Synneva [no]
 • Owena εκφώνηση Owena [cy]
 • Rhonwen εκφώνηση Rhonwen [cy]
 • Alwen εκφώνηση Alwen [cy]
 • Inajara εκφώνηση Inajara [pt]
 • Lotten εκφώνηση Lotten [sv]
 • Ída εκφώνηση Ída [is]
 • Adaobi εκφώνηση Adaobi [ig]
 • Kallixtusz εκφώνηση Kallixtusz [hu]
 • Καταγράψτε την προφορά για Srinidhi Srinidhi [hi] Αναμενόμενες εκφωνήσεις