Κατηγορία:

gramática

Εγγραφείτε στις προφορές στα gramática

 • que εκφώνηση
  que [ca]
 • tarde εκφώνηση
  tarde [es]
 • cero εκφώνηση
  cero [es]
 • vos εκφώνηση
  vos [fr]
 • bastante εκφώνηση
  bastante [es]
 • moi εκφώνηση
  moi [fr]
 • esta εκφώνηση
  esta [es]
 • este εκφώνηση
  este [es]
 • des εκφώνηση
  des [fr]
 • doce εκφώνηση
  doce [es]
 • maior εκφώνηση
  maior [ro]
 • quince εκφώνηση
  quince [es]
 • mesmo εκφώνηση
  mesmo [pt]
 • mas εκφώνηση
  mas [fr]
 • perto εκφώνηση
  perto [pt]
 • arriba εκφώνηση
  arriba [es]
 • só εκφώνηση
  [pt]
 • talvez εκφώνηση
  talvez [pt]
 • nunca εκφώνηση
  nunca [es]
 • catorce εκφώνηση
  catorce [es]
 • conjunción εκφώνηση
  conjunción [es]
 • por εκφώνηση
  por [es]
 • sobre εκφώνηση
  sobre [es]
 • meu εκφώνηση
  meu [pt]
 • entre εκφώνηση
  entre [fr]
 • aquel εκφώνηση
  aquel [es]
 • lingüística εκφώνηση
  lingüística [es]
 • fonética εκφώνηση
  fonética [es]
 • sustantivo εκφώνηση
  sustantivo [es]
 • cincuenta εκφώνηση
  cincuenta [es]
 • pois εκφώνηση
  pois [fr]
 • del εκφώνηση
  del [it]
 • desde εκφώνηση
  desde [es]
 • quinto εκφώνηση
  quinto [es]
 • todos εκφώνηση
  todos [pt]
 • décimo εκφώνηση
  décimo [es]
 • onde εκφώνηση
  onde [pt]
 • sempre que εκφώνηση
  sempre que [gl]
 • medio εκφώνηση
  medio [es]
 • uns εκφώνηση
  uns [de]
 • noventa εκφώνηση
  noventa [es]
 • cerca εκφώνηση
  cerca [es]
 • sempre εκφώνηση
  sempre [it]
 • setenta εκφώνηση
  setenta [es]
 • esa εκφώνηση
  esa [es]
 • certo εκφώνηση
  certo [la]
 • cuarto εκφώνηση
  cuarto [es]
 • atrás εκφώνηση
  atrás [es]
 • apenas εκφώνηση
  apenas [es]
 • menos εκφώνηση
  menos [pt]
 • sesenta εκφώνηση
  sesenta [es]
 • baixo εκφώνηση
  baixo [pt]
 • sexto εκφώνηση
  sexto [es]
 • de repente εκφώνηση
  de repente [es]
 • quinta εκφώνηση
  quinta [pt]
 • antes εκφώνηση
  antes [es]
 • aquí εκφώνηση
  aquí [es]
 • trece εκφώνηση
  trece [es]
 • pouco εκφώνηση
  pouco [pt]
 • ese εκφώνηση
  ese [es]
 • contra εκφώνηση
  contra [es]
 • abaixo εκφώνηση
  abaixo [pt]
 • dentro εκφώνηση
  dentro [es]
 • centésima εκφώνηση
  centésima [pt]
 • cada εκφώνηση
  cada [es]
 • detrás εκφώνηση
  detrás [es]
 • undécimo εκφώνηση
  undécimo [es]
 • devagar εκφώνηση
  devagar [pt]
 • diante εκφώνηση
  diante [pt]
 • demasiado εκφώνηση
  demasiado [es]
 • duodécimo εκφώνηση
  duodécimo [es]
 • encima εκφώνηση
  encima [es]
 • noveno εκφώνηση
  noveno [es]
 • ningún εκφώνηση
  ningún [es]
 • tanto εκφώνηση
  tanto [es]
 • durante εκφώνηση
  durante [it]
 • menor εκφώνηση
  menor [es]
 • algo εκφώνηση
  algo [es]
 • 5 - cinco εκφώνηση
  5 - cinco [pt]
 • millonésima εκφώνηση
  millonésima [es]
 • varios εκφώνηση
  varios [es]
 • 1º primeiro εκφώνηση
  1º primeiro [pt]
 • genitivo εκφώνηση
  genitivo [es]
 • tanta εκφώνηση
  tanta [es]
 • consigo εκφώνηση
  consigo [es]
 • ao εκφώνηση
  ao [pt]
 • toda εκφώνηση
  toda [es]
 • Cha εκφώνηση
  Cha [ss]
 • centésimo εκφώνηση
  centésimo [pt]
 • a propósito εκφώνηση
  a propósito [pt]
 • conforme εκφώνηση
  conforme [es]
 • propio εκφώνηση
  propio [es]
 • dun εκφώνηση
  dun [en]
 • todas εκφώνηση
  todas [es]
 • outra εκφώνηση
  outra [pt]
 • peor εκφώνηση
  peor [es]
 • após εκφώνηση
  após [hu]
 • aquela εκφώνηση
  aquela [pt]
 • meus εκφώνηση
  meus [la]
 • estes εκφώνηση
  estes [pt]