Κατηγορία:

greek alphabet

Εγγραφείτε στις προφορές στα greek alphabet

 • chi εκφώνηση chi [en]
 • nu εκφώνηση nu [sv]
 • ni εκφώνηση ni [da]
 • pi εκφώνηση pi [en]
 • alpha εκφώνηση alpha [en]
 • teta εκφώνηση teta [cs]
 • mu εκφώνηση mu [hr]
 • zeta εκφώνηση zeta [en]
 • ro εκφώνηση ro [kw]
 • Ψ εκφώνηση Ψ [el]
 • omicron εκφώνηση omicron [en]
 • fi εκφώνηση fi [pt]
 • rho εκφώνηση rho [it]
 • sigma εκφώνηση sigma [fr]
 • labda εκφώνηση labda [hu]
 • digamma εκφώνηση digamma [grc]
 • Ελληνικό αλφάβητο εκφώνηση Ελληνικό αλφάβητο [el]
 • csi εκφώνηση csi [ca]
 • myy εκφώνηση myy [fi]
 • Qoppa εκφώνηση Qoppa [grc]
 • γάμα εκφώνηση γάμα [el]
 • γιώτα εκφώνηση γιώτα [el]
 • nyy εκφώνηση nyy [fi]
 • ρο εκφώνηση ρο [el]