Κατηγορία:

greek alphabet

Εγγραφείτε στις προφορές στα greek alphabet

 • chi εκφώνηση chi [en]
 • nu εκφώνηση nu [sv]
 • ni εκφώνηση ni [da]
 • pi εκφώνηση pi [en]
 • π εκφώνηση π [da]
 • alpha εκφώνηση alpha [en]
 • μ εκφώνηση μ [de]
 • teta εκφώνηση teta [cs]
 • mu εκφώνηση mu [sv]
 • zeta εκφώνηση zeta [en]
 • ro εκφώνηση ro [kw]
 • Ψ εκφώνηση Ψ [el]
 • omicron εκφώνηση omicron [en]
 • Ρ εκφώνηση Ρ [el]
 • fi εκφώνηση fi [pt]
 • Χ εκφώνηση Χ [el]
 • rho εκφώνηση rho [it]
 • sigma εκφώνηση sigma [fr]
 • labda εκφώνηση labda [hu]
 • Γ εκφώνηση Γ [el]
 • α εκφώνηση α [el]
 • Ω εκφώνηση Ω [el]
 • Λ εκφώνηση Λ [el]
 • digamma εκφώνηση digamma [grc]
 • Δ εκφώνηση Δ [el]
 • η εκφώνηση η [el]
 • Ε εκφώνηση Ε [el]
 • φ εκφώνηση φ [de]
 • Θ εκφώνηση Θ [el]
 • Ζ εκφώνηση Ζ [el]
 • Κ εκφώνηση Κ [el]
 • csi εκφώνηση csi [ca]
 • Ι εκφώνηση Ι [el]
 • Β εκφώνηση Β [el]
 • Υ εκφώνηση Υ [el]
 • ο εκφώνηση ο [el]
 • myy εκφώνηση myy [fi]
 • Ν εκφώνηση Ν [el]
 • Ξ εκφώνηση Ξ [el]
 • Τ εκφώνηση Τ [el]
 • ς εκφώνηση ς [grc]
 • γάμα εκφώνηση γάμα [el]
 • Qoppa εκφώνηση Qoppa [grc]
 • Σ εκφώνηση Σ [hak]
 • γιώτα εκφώνηση γιώτα [el]
 • nyy εκφώνηση nyy [fi]
 • ρο εκφώνηση ρο [el]