Κατηγορία:

have somebody s boot on one s neck

Εγγραφείτε στις προφορές στα have somebody s boot on one s neck