Κατηγορία:

He she/it/child eats/is eating

Εγγραφείτε στις προφορές στα He she/it/child eats/is eating

  • je εκφώνηση je [fr]