Κατηγορία:

hie und da

Εγγραφείτε στις προφορές στα hie und da

  • mengmol εκφώνηση mengmol [gsw]
  • mängisch εκφώνηση mängisch [gsw]
  • öppä εκφώνηση öppä [gsw]
  • Καταγράψτε την προφορά για allig allig [gsw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις