Κατηγορία:

homophones

Εγγραφείτε στις προφορές στα homophones

  • through εκφώνηση through [en]
  • right εκφώνηση right [en]
  • pasties εκφώνηση pasties [en]
  • flour εκφώνηση flour [en]
  • hour εκφώνηση hour [en]
  • teaming εκφώνηση teaming [en]
  • throes εκφώνηση throes [en]
  • whore εκφώνηση whore [en]
  • great εκφώνηση great [en]
  • ore εκφώνηση ore [en]