Κατηγορία:

ilokana

Εγγραφείτε στις προφορές στα ilokana

 • Kupit εκφώνηση Kupit [cs]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ilokanaka Ilokanaka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nadayag nadayag [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για singpet singpet [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Kapatadam Kapatadam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napintas napintas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Singpetmo Singpetmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agrukbabda agrukbabda [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kapatgan kapatgan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napusaksak napusaksak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Taeng Taeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ap-apalan ap-apalan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Pagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Bagnoska Bagnoska [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Liwliwada Liwliwada [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pagraeman pagraeman [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για balasang balasang [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Liwliwadaka Liwliwadaka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για patiennak patiennak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Dayawmo Dayawmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για marigrigat marigrigat [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ragsak ragsak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ilokana Ilokana [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για matulawan matulawan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Sabongka Sabongka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις