Κατηγορία:

imperfecto de subjuntivo

Εγγραφείτε στις προφορές στα imperfecto de subjuntivo