Κατηγορία:

irregular verbs

Εγγραφείτε στις προφορές στα irregular verbs

 • blow εκφώνηση blow [en]
 • shrunk εκφώνηση shrunk [en]
 • heard εκφώνηση heard [en]
 • hang εκφώνηση hang [en]
 • read εκφώνηση read [en]
 • rang εκφώνηση rang [en]
 • held εκφώνηση held [en]
 • shook εκφώνηση shook [en]
 • wrung εκφώνηση wrung [en]
 • struck εκφώνηση struck [en]
 • spat εκφώνηση spat [en]
 • known εκφώνηση known [en]
 • made εκφώνηση made [en]
 • sought εκφώνηση sought [en]
 • spoken εκφώνηση spoken [en]
 • sawn εκφώνηση sawn [en]
 • sawed εκφώνηση sawed [en]
 • lent εκφώνηση lent [en]
 • stunk εκφώνηση stunk [en]
 • stood εκφώνηση stood [en]
 • striven εκφώνηση striven [en]
 • understood εκφώνηση understood [en]
 • put εκφώνηση put [en]
 • kept εκφώνηση kept [en]
 • risen εκφώνηση risen [en]
 • stridden εκφώνηση stridden [en]
 • grew εκφώνηση grew [en]
 • slidden εκφώνηση slidden [en]
 • grind εκφώνηση grind [en]
 • frozen εκφώνηση frozen [en]
 • forsake εκφώνηση forsake [en]
 • forsook εκφώνηση forsook [en]
 • forgotten εκφώνηση forgotten [en]
 • forbidden εκφώνηση forbidden [en]
 • forbade εκφώνηση forbade [en]
 • fly εκφώνηση fly [en]
 • fling εκφώνηση fling [en]
 • flung εκφώνηση flung [en]
 • blew εκφώνηση blew [en]
 • bid εκφώνηση bid [en]
 • crept εκφώνηση crept [en]
 • dug εκφώνηση dug [en]
 • cut εκφώνηση cut [en]
 • fallen εκφώνηση fallen [en]
 • fought εκφώνηση fought [en]
 • fled εκφώνηση fled [en]
 • bred εκφώνηση bred [sv]
 • burst εκφώνηση burst [en]
 • broadcast εκφώνηση broadcast [en]
 • clung εκφώνηση clung [en]
 • beaten εκφώνηση beaten [en]
 • been εκφώνηση been [en]
 • awoke εκφώνηση awoke [en]
 • arisen εκφώνηση arisen [en]
 • arose εκφώνηση arose [en]
 • wore εκφώνηση wore [en]
 • wear εκφώνηση wear [en]
 • runorna εκφώνηση runorna [sv]
 • gone εκφώνηση gone [en]
 • sung εκφώνηση sung [en]
 • forget εκφώνηση forget [en]
 • forbear εκφώνηση forbear [en]
 • swum εκφώνηση swum [en]
 • spoke εκφώνηση spoke [en]
 • dreamed εκφώνηση dreamed [en]
 • seen εκφώνηση seen [en]
 • chosen εκφώνηση chosen [en]
 • drink εκφώνηση drink [en]
 • drank εκφώνηση drank [en]
 • blown εκφώνηση blown [en]
 • sold εκφώνηση sold [en]
 • hid εκφώνηση hid [en]
 • OK'd εκφώνηση OK'd [en]
 • chose εκφώνηση chose [en]
 • misspelt εκφώνηση misspelt [en]
 • throw εκφώνηση throw [en]
 • given εκφώνηση given [en]
 • learnt εκφώνηση learnt [en]
 • rung εκφώνηση rung [en]
 • eaten εκφώνηση eaten [en]
 • forgave εκφώνηση forgave [en]
 • drawn εκφώνηση drawn [en]
 • shut εκφώνηση shut [en]
 • flown εκφώνηση flown [en]
 • gotten εκφώνηση gotten [en]
 • slept εκφώνηση slept [en]
 • begun εκφώνηση begun [en]
 • swam εκφώνηση swam [en]
 • cost εκφώνηση cost [en]
 • fell εκφώνηση fell [en]
 • hide εκφώνηση hide [en]
 • broke εκφώνηση broke [en]
 • forgive εκφώνηση forgive [en]
 • ridden εκφώνηση ridden [en]
 • win εκφώνηση win [en]
 • dreamt εκφώνηση dreamt [en]
 • meant εκφώνηση meant [en]
 • swim εκφώνηση swim [en]
 • freeze εκφώνηση freeze [en]
 • felt εκφώνηση felt [en]