Κατηγορία:

j-ly különbség

Εγγραφείτε στις προφορές στα j-ly különbség

  • hej εκφώνηση hej [sv]
  • hely εκφώνηση hely [fi]
  • folyt εκφώνηση folyt [hu]
  • fojt εκφώνηση fojt [hu]
  • sajtlyuk εκφώνηση sajtlyuk [hu]