Κατηγορία:

jlpt n5

Εγγραφείτε στις προφορές στα jlpt n5

 • 犬 εκφώνηση [ja]
 • 大きい εκφώνηση 大きい [ja]
 • 音楽 εκφώνηση 音楽 [ja]
 • 食べる εκφώνηση 食べる [ja]
 • 家 εκφώνηση [ja]
 • 明日 εκφώνηση 明日 [ja]
 • 女 εκφώνηση [ja]
 • 今日 εκφώνηση 今日 [ja]
 • 冷たい εκφώνηση 冷たい [ja]
 • 雨 εκφώνηση [ja]
 • かわいい εκφώνηση かわいい [ja]
 • 赤い εκφώνηση 赤い [ja]
 • コーヒー εκφώνηση コーヒー [ja]
 • 新しい εκφώνηση 新しい [ja]
 • 赤 εκφώνηση [ja]
 • 映画 εκφώνηση 映画 [ja]
 • 風邪 εκφώνηση 風邪 [ja]
 • する εκφώνηση する [ja]
 • テレビ εκφώνηση テレビ [ja]
 • 青 εκφώνηση [ja]
 • 熱い εκφώνηση 熱い [ja]
 • 好き εκφώνηση 好き [ja]
 • 朝 εκφώνηση [ja]
 • 秋 εκφώνηση [ja]
 • 月曜日 εκφώνηση 月曜日 [ja]
 • 小さい εκφώνηση 小さい [ja]
 • 足 εκφώνηση [ja]
 • 言う εκφώνηση 言う [ja]
 • 姉 εκφώνηση [ja]
 • 暑い εκφώνηση 暑い [ja]
 • どこ εκφώνηση どこ [ja]
 • あなた εκφώνηση あなた [ja]
 • 英語 εκφώνηση 英語 [ja]
 • 兄 εκφώνηση [ja]
 • いいえ εκφώνηση いいえ [ja]
 • 難しい εκφώνηση 難しい [ja]
 • 牛乳 εκφώνηση 牛乳 [ja]
 • はい εκφώνηση はい [ja]
 • 奥さん εκφώνηση 奥さん [ja]
 • べんきょう εκφώνηση べんきょう [ja]
 • 大人 εκφώνηση 大人 [ja]
 • 駅 εκφώνηση [ja]
 • 父 εκφώνηση [ja]
 • 弟 εκφώνηση [ja]
 • ゼロ εκφώνηση ゼロ [ja]
 • お菓子 εκφώνηση お菓子 [ja]
 • 男 εκφώνηση [ja]
 • できる εκφώνηση できる [ja]
 • 二十歳 εκφώνηση 二十歳 [ja]
 • 習う εκφώνηση 習う [ja]
 • 高い εκφώνηση 高い [ja]
 • 明るい εκφώνηση 明るい [ja]
 • ズボン εκφώνηση ズボン [ja]
 • 低い εκφώνηση 低い [ja]
 • いつ εκφώνηση いつ [ja]
 • 見る εκφώνηση 見る [ja]
 • お酒 εκφώνηση お酒 [ja]
 • おいしい εκφώνηση おいしい [ja]
 • 長い εκφώνηση 長い [ja]
 • 聞く εκφώνηση 聞く [ja]
 • なぜ εκφώνηση なぜ [ja]
 • ある εκφώνηση ある [ja]
 • これ εκφώνηση これ [ja]
 • 歩く εκφώνηση 歩く [ja]
 • トイレ εκφώνηση トイレ [ja]
 • 水曜日 εκφώνηση 水曜日 [ja]
 • お手洗い εκφώνηση お手洗い [ja]
 • それ εκφώνηση それ [ja]
 • パン εκφώνηση パン [ja]
 • きれい εκφώνηση きれい [ja]
 • 日曜日 εκφώνηση 日曜日 [ja]
 • じゃあ εκφώνηση じゃあ [ja]
 • 行く εκφώνηση 行く [ja]
 • 来る εκφώνηση 来る [ja]
 • あめ(飴) εκφώνηση あめ(飴) [ja]
 • 仕事 εκφώνηση 仕事 [ja]
 • 会う εκφώνηση 会う [ja]
 • 木曜日 εκφώνηση 木曜日 [ja]
 • 金曜日 εκφώνηση 金曜日 [ja]
 • 喫茶店 εκφώνηση 喫茶店 [ja]
 • 土曜日 εκφώνηση 土曜日 [ja]
 • 食べ物 εκφώνηση 食べ物 [ja]
 • 切手 εκφώνηση 切手 [ja]
 • カレー εκφώνηση カレー [ja]
 • 男の子 εκφώνηση 男の子 [ja]
 • 薄い εκφώνηση 薄い [ja]
 • 降る εκφώνηση 降る [ja]
 • 起きる εκφώνηση 起きる [ja]
 • 立つ εκφώνηση 立つ [ja]
 • 女の子 εκφώνηση 女の子 [ja]
 • もう εκφώνηση もう [ja]
 • 話す εκφώνηση 話す [ja]
 • 同じ εκφώνηση 同じ [ja]
 • フォーク εκφώνηση フォーク [ja]
 • 火曜日 εκφώνηση 火曜日 [ja]
 • あめ(雨) εκφώνηση あめ(雨) [ja]
 • いつも εκφώνηση いつも [ja]
 • ベッド εκφώνηση ベッド [ja]
 • バス εκφώνηση バス [ja]
 • しかし εκφώνηση しかし [ja]