Κατηγορία:

kalba: kalbos/leksk./lit-ros m.: sąvoka /frazė

Εγγραφείτε στις προφορές στα kalba: kalbos/leksk./lit-ros m.: sąvoka /frazė