Κατηγορία:

kalbos dalis: būdvardis k.

Εγγραφείτε στις προφορές στα kalbos dalis: būdvardis k.