Κατηγορία:

kalbos dalis: būdvardis m.

Εγγραφείτε στις προφορές στα kalbos dalis: būdvardis m.