Κατηγορία:

kalbos dalis: daiktavardis m.: dgs.

Εγγραφείτε στις προφορές στα kalbos dalis: daiktavardis m.: dgs.