Κατηγορία:

kalbos dalis: daiktavardis m.

Εγγραφείτε στις προφορές στα kalbos dalis: daiktavardis m.