Κατηγορία:

kalbos dalis: dalyvis n.: nvkm.

Εγγραφείτε στις προφορές στα kalbos dalis: dalyvis n.: nvkm.