Κατηγορία:

keresztnevek

Εγγραφείτε στις προφορές στα keresztnevek

 • Alexander εκφώνηση Alexander [en]
 • André εκφώνηση André [pt]
 • Aladdin εκφώνηση Aladdin [en]
 • Csaba εκφώνηση Csaba [hu]
 • Gabriella εκφώνηση Gabriella [en]
 • Júlia εκφώνηση Júlia [ca]
 • Alvin εκφώνηση Alvin [hu]
 • Arianna εκφώνηση Arianna [en]
 • László εκφώνηση László [hu]
 • Balázs εκφώνηση Balázs [hu]
 • Emese εκφώνηση Emese [hu]
 • Attila εκφώνηση Attila [hu]
 • Arnold εκφώνηση Arnold [en]
 • Adina εκφώνηση Adina [en]
 • Ferenc εκφώνηση Ferenc [hu]
 • András εκφώνηση András [hu]
 • Gábor εκφώνηση Gábor [hu]
 • Réka εκφώνηση Réka [hu]
 • Szabolcs εκφώνηση Szabolcs [hu]
 • Arvid εκφώνηση Arvid [sv]
 • Margit εκφώνηση Margit [sv]
 • Levente εκφώνηση Levente [hu]
 • péter εκφώνηση péter [hu]
 • Mátyás εκφώνηση Mátyás [hu]
 • Sándor εκφώνηση Sándor [hu]
 • Zoltán εκφώνηση Zoltán [hu]
 • Judit εκφώνηση Judit [sv]
 • István εκφώνηση István [hu]
 • Adrián εκφώνηση Adrián [hu]
 • Máté εκφώνηση Máté [hu]
 • Ilona [ILONA] εκφώνηση Ilona [ILONA] [pl]
 • Krisztina εκφώνηση Krisztina [hu]
 • Azálea εκφώνηση Azálea [pt]
 • Hedvig εκφώνηση Hedvig [hu]
 • Ákos εκφώνηση Ákos [hu]
 • Amália εκφώνηση Amália [pt]
 • Lajos εκφώνηση Lajos [hu]
 • Laci εκφώνηση Laci [hu]
 • Károly εκφώνηση Károly [hu]
 • rózsa εκφώνηση rózsa [hu]
 • Anka εκφώνηση Anka [hu]
 • Adrienn εκφώνηση Adrienn [hu]
 • Géza εκφώνηση Géza [hu]
 • Antonietta εκφώνηση Antonietta [hu]
 • Ede εκφώνηση Ede [nl]
 • Zsuzsanna εκφώνηση Zsuzsanna [hu]
 • Zsigmond εκφώνηση Zsigmond [hu]
 • peti εκφώνηση peti [eo]
 • Dezső εκφώνηση Dezső [hu]
 • Ibolya εκφώνηση Ibolya [hu]
 • Klára εκφώνηση Klára [cs]
 • Márton εκφώνηση Márton [hu]
 • Annabella εκφώνηση Annabella [hu]
 • Adorján εκφώνηση Adorján [hu]
 • Anikó εκφώνηση Anikó [hu]
 • Jenő εκφώνηση Jenő [hu]
 • Zsuzsi εκφώνηση Zsuzsi [hu]
 • Apor εκφώνηση Apor [hu]
 • Aletta εκφώνηση Aletta [hu]
 • Eszter εκφώνηση Eszter [hu]
 • Béla εκφώνηση Béla [hu]
 • Dénes εκφώνηση Dénes [hu]
 • Endre εκφώνηση Endre [hu]
 • Alvina εκφώνηση Alvina [hu]
 • Evelin εκφώνηση Evelin [hu]
 • Frigyes εκφώνηση Frigyes [hu]
 • Alinka εκφώνηση Alinka [hu]
 • Gedeon εκφώνηση Gedeon [en]
 • Ágoston εκφώνηση Ágoston [hu]
 • Tomi εκφώνηση Tomi [hu]
 • Adri εκφώνηση Adri [hu]
 • Elek εκφώνηση Elek [hu]
 • Tivadar εκφώνηση Tivadar [hu]
 • Anett εκφώνηση Anett [hu]
 • Amábel εκφώνηση Amábel [hu]
 • Kálmán εκφώνηση Kálmán [hu]
 • Heléna εκφώνηση Heléna [hu]
 • Ernő εκφώνηση Ernő [hu]
 • Alajos εκφώνηση Alajos [hu]
 • Illés εκφώνηση Illés [hu]
 • Aurél εκφώνηση Aurél [hu]
 • Adél εκφώνηση Adél [hu]
 • Vilmos εκφώνηση Vilmos [hu]
 • Gáspár εκφώνηση Gáspár [hu]
 • Krisztián εκφώνηση Krisztián [hu]
 • Fülöp εκφώνηση Fülöp [hu]
 • Angéla εκφώνηση Angéla [hu]
 • Anzelm εκφώνηση Anzelm [hu]
 • Teréz εκφώνηση Teréz [hu]
 • Angyalka εκφώνηση Angyalka [hu]
 • Andor εκφώνηση Andor [hu]
 • Ábrahám εκφώνηση Ábrahám [hu]
 • Ambrus εκφώνηση Ambrus [hu]
 • Ajtony εκφώνηση Ajtony [hu]
 • Anitra εκφώνηση Anitra [hu]
 • Arvéd εκφώνηση Arvéd [hu]
 • Angelusz εκφώνηση Angelusz [hu]
 • Árpádina εκφώνηση Árpádina [hu]
 • Arnó εκφώνηση Arnó [hu]
 • Ágota εκφώνηση Ágota [hu]