Κατηγορία:

kiejtés

Εγγραφείτε στις προφορές στα kiejtés

 • egészség εκφώνηση egészség [hu]
 • pipa εκφώνηση pipa [es]
 • nyár εκφώνηση nyár [hu]
 • Oprah Winfrey εκφώνηση Oprah Winfrey [en]
 • egyszerű εκφώνηση egyszerű [hu]
 • barátság εκφώνηση barátság [hu]
 • hideg tél εκφώνηση hideg tél [hu]
 • maradsz εκφώνηση maradsz [hu]
 • gyár εκφώνηση gyár [hu]
 • dzsessz εκφώνηση dzsessz [hu]
 • cél εκφώνηση cél [hu]
 • ró εκφώνηση [hu]
 • visz εκφώνηση visz [hu]
 • egyszer εκφώνηση egyszer [hu]
 • játszik εκφώνηση játszik [hu]
 • húsdarab εκφώνηση húsdarab [hu]
 • nagyszülõk εκφώνηση nagyszülõk [hu]
 • jegyző εκφώνηση jegyző [hu]
 • üt εκφώνηση üt [hu]
 • padja εκφώνηση padja [hu]
 • népszabadság εκφώνηση népszabadság [hu]
 • zsebkendõ εκφώνηση zsebkendõ [hu]
 • eddzétek εκφώνηση eddzétek [hu]
 • zseb εκφώνηση zseb [hu]
 • vág εκφώνηση vág [hu]
 • bánja εκφώνηση bánja [hu]
 • fűtsünk εκφώνηση fűtsünk [hu]
 • vadság εκφώνηση vadság [hu]
 • egység εκφώνηση egység [hu]
 • kútban εκφώνηση kútban [hu]
 • hagyja εκφώνηση hagyja [hu]
 • lő εκφώνηση [hu]
 • kerékgyártó εκφώνηση kerékgyártó [hu]
 • község εκφώνηση község [hu]
 • gép εκφώνηση gép [hu]
 • gyújtsa εκφώνηση gyújtsa [hu]
 • mártja εκφώνηση mártja [hu]
 • anyja εκφώνηση anyja [hu]
 • célja εκφώνηση célja [hu]
 • népdal εκφώνηση népdal [hu]
 • kézzel εκφώνηση kézzel [hu]
 • hozza εκφώνηση hozza [hu]
 • D.O.B. εκφώνηση D.O.B. [en]
 • halásszal εκφώνηση halásszal [hu]
 • edző εκφώνηση edző [hu]
 • aludjunk εκφώνηση aludjunk [hu]
 • kardja εκφώνηση kardja [hu]
 • mossátok εκφώνηση mossátok [hu]
 • bátyja εκφώνηση bátyja [hu]
 • vízcsap εκφώνηση vízcsap [hu]
 • rizsföld εκφώνηση rizsföld [hu]
 • adsz εκφώνηση adsz [hu]
 • eszik belőle εκφώνηση eszik belőle [hu]
 • vesszük εκφώνηση vesszük [hu]
 • hellyel εκφώνηση hellyel [hu]
 • vérré εκφώνηση vérré [hu]
 • menjen εκφώνηση menjen [hu]
 • metsző εκφώνηση metsző [hu]
 • világháború εκφώνηση világháború [hu]
 • szilárdság εκφώνηση szilárdság [hu]