Κατηγορία:

Latvian songs

Εγγραφείτε στις προφορές στα Latvian songs

 • dun εκφώνηση dun [en]
 • lai εκφώνηση lai [lmo]
 • mani εκφώνηση mani [tl]
 • aiz εκφώνηση aiz [lv]
 • māte εκφώνηση māte [lv]
 • kā εκφώνηση [lv]
 • Māra εκφώνηση Māra [lv]
 • redzēja εκφώνηση redzēja [lv]
 • Līgo εκφώνηση Līgo [lv]
 • vīta εκφώνηση vīta [lv]
 • dziedināti εκφώνηση dziedināti [lv]
 • villainīti εκφώνηση villainīti [lv]
 • zeltniedrīti εκφώνηση zeltniedrīti [lv]
 • niedrājāi εκφώνηση niedrājāi [lv]
 • dučiem εκφώνηση dučiem [lv]
 • vainadziņi εκφώνηση vainadziņi [lv]
 • mīļā εκφώνηση mīļā [lv]
 • tumsas εκφώνηση tumsas [lv]
 • galiņāi εκφώνηση galiņāi [lv]
 • vālīte εκφώνηση vālīte [lv]
 • viņā εκφώνηση viņā [lv]
 • atradu εκφώνηση atradu [lv]
 • krasta εκφώνηση krasta [hr]
 • gaigaliņa εκφώνηση gaigaliņa [lv]
 • ievelk εκφώνηση ievelk [lv]
 • ūdeni εκφώνηση ūdeni [lv]
 • meitu εκφώνηση meitu [lv]
 • niedri εκφώνηση niedri [lv]
 • jaunu εκφώνηση jaunu [lv]
 • spārnota εκφώνηση spārnota [lv]
 • savu εκφώνηση savu [fi]
 • pacel εκφώνηση pacel [lv]
 • krastmalāi εκφώνηση krastmalāi [lv]
 • gāju εκφώνηση gāju [lv]
 • ezera εκφώνηση ezera [lv]
 • zinādama εκφώνηση zinādama [lv]
 • niedrīti εκφώνηση niedrīti [lv]
 • velējāsi εκφώνηση velējāsi [lv]
 • bauzīte εκφώνηση bauzīte [lv]
 • atbridu εκφώνηση atbridu [lv]
 • viegli εκφώνηση viegli [lv]
 • pār εκφώνηση pār [lv]
 • čukst εκφώνηση čukst [lv]
 • zelta εκφώνηση zelta [lv]
 • miglas εκφώνηση miglas [lv]
 • nolūzušu εκφώνηση nolūzušu [lv]