Κατηγορία:

Latvian Swadesh list

Εγγραφείτε στις προφορές στα Latvian Swadesh list

 • salt εκφώνηση salt [en]
 • ass εκφώνηση ass [en]
 • viens εκφώνηση viens [fr]
 • ost εκφώνηση ost [sv]
 • tas εκφώνηση tas [fr]
 • Lapa εκφώνηση Lapa [es]
 • Mats εκφώνηση Mats [sv]
 • kur εκφώνηση kur [lv]
 • tur εκφώνηση tur [sv]
 • rags εκφώνηση rags [en]
 • sieva εκφώνηση sieva [lv]
 • ceļš εκφώνηση ceļš [lv]
 • Nē εκφώνηση [lv]
 • trīs εκφώνηση trīs [lv]
 • tēvs εκφώνηση tēvs [lv]
 • labs εκφώνηση labs [da]
 • sieviete εκφώνηση sieviete [lv]
 • viss εκφώνηση viss [sv]
 • mežs εκφώνηση mežs [lv]
 • plats εκφώνηση plats [sv]
 • kurš εκφώνηση kurš [lv]
 • dzeltens εκφώνηση dzeltens [lv]
 • jauns εκφώνηση jauns [lv]
 • uts εκφώνηση uts [eu]
 • rakt εκφώνηση rakt [sv]
 • slikts εκφώνηση slikts [lv]
 • mitrs εκφώνηση mitrs [lv]
 • ACS εκφώνηση ACS [es]
 • īss εκφώνηση īss [lv]
 • vīrietis εκφώνηση vīrietis [lv]
 • šeit εκφώνηση šeit [lv]
 • puķe εκφώνηση puķe [lv]
 • mest εκφώνηση mest [sv]
 • mazs εκφώνηση mazs [lv]
 • zivs εκφώνηση zivs [lv]
 • aste εκφώνηση aste [fi]
 • biezs εκφώνηση biezs [lv]
 • gulēt εκφώνηση gulēt [lv]
 • aukla εκφώνηση aukla [lv]
 • ledus εκφώνηση ledus [lv]
 • pēda εκφώνηση pēda [lv]
 • zieds εκφώνηση zieds [lv]
 • pieci εκφώνηση pieci [lv]
 • daži εκφώνηση daži [lv]
 • zaļš εκφώνηση zaļš [lv]
 • redzēt εκφώνηση redzēt [lv]
 • sist εκφώνηση sist [sv]
 • spārns εκφώνηση spārns [lv]
 • iet εκφώνηση iet [lv]
 • siet εκφώνηση siet [hu]
 • liels εκφώνηση liels [lv]
 • melns εκφώνηση melns [lv]
 • ūdens εκφώνηση ūdens [lv]
 • Zeme εκφώνηση Zeme [lv]
 • dzirdēt εκφώνηση dzirdēt [lv]
 • māte εκφώνηση māte [lv]
 • četri εκφώνηση četri [lv]
 • sarkans εκφώνηση sarkans [lv]
 • Virve εκφώνηση Virve [fi]
 • nedaudzi εκφώνηση nedaudzi [lv]
 • vecs εκφώνηση vecs [lv]
 • mēs εκφώνηση mēs [lv]
 • upe εκφώνηση upe [lv]
 • sauss εκφώνηση sauss [lv]
 • Cilvēks εκφώνηση Cilvēks [lv]
 • čūska εκφώνηση čūska [lv]
 • miza εκφώνηση miza [lv]
 • tievs εκφώνηση tievs [lv]
 • nakts εκφώνηση nakts [lv]
 • Zvaigzne εκφώνηση Zvaigzne [lv]
 • krist εκφώνηση krist [yi]
 • sniegs εκφώνηση sniegs [lv]
 • sēdēt εκφώνηση sēdēt [lv]
 • Roka εκφώνηση Roka [tr]
 • smags εκφώνηση smags [lv]
 • stumt εκφώνηση stumt [lv]
 • divi εκφώνηση divi [lv]
 • kā εκφώνηση [lv]
 • balts εκφώνηση balts [lv]
 • sakne εκφώνηση sakne [lv]
 • truls εκφώνηση truls [lv]
 • gaļa εκφώνηση gaļa [lv]
 • uguns εκφώνηση uguns [lv]
 • vēders εκφώνηση vēders [lv]
 • netīrs εκφώνηση netīrs [lv]
 • ruds εκφώνηση ruds [lv]
 • čučēt εκφώνηση čučēt [lv]
 • pelni εκφώνηση pelni [lv]
 • daudz εκφώνηση daudz [lv]
 • pareizs εκφώνηση pareizs [lv]
 • baidīties εκφώνηση baidīties [lv]
 • kāja εκφώνηση kāja [lv]
 • deguns εκφώνηση deguns [lv]
 • dzīvnieks εκφώνηση dzīvnieks [lv]
 • ēst εκφώνηση ēst [lv]
 • dziedāt εκφώνηση dziedāt [lv]
 • slaucīt εκφώνηση slaucīt [lv]
 • tāls εκφώνηση tāls [lv]
 • zobs εκφώνηση zobs [lv]
 • dzert εκφώνηση dzert [lv]