Κατηγορία:

Latvian Swadesh list

Εγγραφείτε στις προφορές στα Latvian Swadesh list

 • sūkt εκφώνηση sūkt [lv]
 • kauties εκφώνηση kauties [lv]
 • dzert εκφώνηση dzert [lv]
 • piebriest εκφώνηση piebriest [lv]
 • sirds εκφώνηση sirds [lv]
 • teikt εκφώνηση teikt [lv]
 • nākt εκφώνηση nākt [lv]
 • cits εκφώνηση cits [lv]
 • mugura εκφώνηση mugura [lv]
 • iekšas εκφώνηση iekšas [lv]
 • skrāpēt εκφώνηση skrāpēt [lv]
 • gads εκφώνηση gads [lv]
 • pūst εκφώνηση pūst [lv]
 • ēst εκφώνηση ēst [lv]
 • striķis εκφώνηση striķis [lv]
 • zarnas εκφώνηση zarnas [lv]
 • spiest εκφώνηση spiest [lv]
 • dzīvot εκφώνηση dzīvot [lv]
 • cīnīties εκφώνηση cīnīties [lv]
 • stingt εκφώνηση stingt [lv]
 • tauki εκφώνηση tauki [lv]
 • vemt εκφώνηση vemt [lv]
 • gulties εκφώνηση gulties [lv]
 • stāvēt εκφώνηση stāvēt [lv]
 • kauls εκφώνηση kauls [lv]
 • mākonis εκφώνηση mākonis [lv]
 • viņi εκφώνηση viņi [lv]
 • zvērs εκφώνηση zvērs [lv]
 • grūst εκφώνηση grūst [lv]
 • mazgāt εκφώνηση mazgāt [lv]
 • lidot εκφώνηση lidot [lv]
 • vējš εκφώνηση vējš [lv]
 • Mēness εκφώνηση Mēness [lv]
 • tārps εκφώνηση tārps [lv]
 • Žagars εκφώνηση Žagars [lv]
 • dusēt εκφώνηση dusēt [lv]
 • tiešs εκφώνηση tiešs [lv]
 • putekļi εκφώνηση putekļi [lv]
 • griezties εκφώνηση griezties [lv]
 • smieties εκφώνηση smieties [lv]
 • miesa εκφώνηση miesa [lv]
 • slapjš εκφώνηση slapjš [lv]
 • nogalināt εκφώνηση nogalināt [lv]
 • šūt εκφώνηση šūt [lv]
 • akmens εκφώνηση akmens [lv]
 • apaļš εκφώνηση apaļš [lv]
 • vārds εκφώνηση vārds [lv]
 • taisns εκφώνηση taisns [lv]
 • bērns εκφώνηση bērns [lv]
 • elpot εκφώνηση elpot [lv]
 • ezers εκφώνηση ezers [lv]
 • kakls εκφώνηση kakls [lv]
 • mirt εκφώνηση mirt [lv]
 • zāle εκφώνηση zāle [lv]
 • miets εκφώνηση miets [lv]
 • medīt εκφώνηση medīt [lv]
 • Viņš εκφώνηση Viņš [lv]
 • āda εκφώνηση āda [lv]
 • smaržot εκφώνηση smaržot [lv]
 • šaurs εκφώνηση šaurs [lv]
 • sēsties εκφώνηση sēsties [lv]
 • turēt εκφώνηση turēt [lv]
 • debess εκφώνηση debess [lv]
 • sapuvis εκφώνηση sapuvis [lv]
 • sašķelt εκφώνηση sašķelt [lv]
 • silts εκφώνηση silts [lv]
 • nūja εκφώνηση nūja [lv]
 • skaitīt εκφώνηση skaitīt [lv]
 • mēle εκφώνηση mēle [lv]
 • durt εκφώνηση durt [lv]
 • auksts εκφώνηση auksts [lv]
 • tāpēc εκφώνηση tāpēc [lv]
 • spļaut εκφώνηση spļaut [lv]
 • griezt εκφώνηση griezt [lv]
 • uztūkt εκφώνηση uztūkt [lv]
 • pilns εκφώνηση pilns [lv]
 • peldēt εκφώνηση peldēt [lv]
 • Suns εκφώνηση Suns [lv]
 • zināt εκφώνηση zināt [lv]
 • vīrs εκφώνηση vīrs [lv]
 • iekš εκφώνηση iekš [lv]
 • putns εκφώνηση putns [lv]
 • domāt εκφώνηση domāt [lv]
 • labais εκφώνηση labais [lv]
 • auss εκφώνηση auss [lv]
 • degt εκφώνηση degt [lv]
 • sāls εκφώνηση sāls [lv]
 • augsne εκφώνηση augsne [lv]
 • sēkla εκφώνηση sēkla [lv]
 • kalns εκφώνηση kalns [lv]
 • kreisais εκφώνηση kreisais [lv]
 • asinis εκφώνηση asinis [lv]
 • ļauns εκφώνηση ļauns [lv]
 • pludināt εκφώνηση pludināt [lv]
 • saost εκφώνηση saost [lv]
 • sviest εκφώνηση sviest [lv]
 • vilkt εκφώνηση vilkt [lv]
 • auglis εκφώνηση auglis [lv]
 • garš εκφώνηση garš [lv]
 • tuvs εκφώνηση tuvs [lv]