Κατηγορία:

letters of the alphabet

Εγγραφείτε στις προφορές στα letters of the alphabet

 • W εκφώνηση W [pt]
 • R εκφώνηση R [de]
 • y εκφώνηση y [en]
 • Q εκφώνηση Q [en]
 • P εκφώνηση P [en]
 • X εκφώνηση X [en]
 • G εκφώνηση G [en]
 • L εκφώνηση L [fr]
 • M εκφώνηση M [de]
 • pi (n.) εκφώνηση pi (n.) [sro]
 • B εκφώνηση B [en]
 • Z (lettera) εκφώνηση Z (lettera) [it]
 • Y (lettera) εκφώνηση Y (lettera) [it]
 • X (lettera) εκφώνηση X (lettera) [it]
 • W (lettera) εκφώνηση W (lettera) [it]
 • V (lettera) εκφώνηση V (lettera) [it]
 • U (lettera) εκφώνηση U (lettera) [it]
 • T (lettera) εκφώνηση T (lettera) [it]
 • S (lettera) εκφώνηση S (lettera) [it]
 • R (lettera) εκφώνηση R (lettera) [it]
 • Q (lettera) εκφώνηση Q (lettera) [it]
 • P (lettera) εκφώνηση P (lettera) [it]
 • O (lettera) εκφώνηση O (lettera) [it]
 • N (lettera) εκφώνηση N (lettera) [it]
 • M (lettera) εκφώνηση M (lettera) [it]
 • L (lettera) εκφώνηση L (lettera) [it]
 • K (lettera) εκφώνηση K (lettera) [it]
 • J (lettera) εκφώνηση J (lettera) [it]
 • I (lettera) εκφώνηση I (lettera) [it]
 • H (lettera) εκφώνηση H (lettera) [it]
 • G (lettera) εκφώνηση G (lettera) [it]
 • F (lettera) εκφώνηση F (lettera) [it]
 • E (lettera) εκφώνηση E (lettera) [it]
 • D (lettera) εκφώνηση D (lettera) [it]
 • C (lettera) εκφώνηση C (lettera) [it]
 • B (lettera) εκφώνηση B (lettera) [it]
 • A (lettera) εκφώνηση A (lettera) [it]
 • ş εκφώνηση ş [tr]
 • ç εκφώνηση ç [tr]
 • ü εκφώνηση ü [de]
 • ö εκφώνηση ö [sv]