Κατηγορία:

música

Εγγραφείτε στις προφορές στα música

 • guitarra εκφώνηση guitarra [es]
 • ruido εκφώνηση ruido [es]
 • soprano εκφώνηση soprano [en]
 • cello εκφώνηση cello [en]
 • tempo εκφώνηση tempo [it]
 • tango εκφώνηση tango [pt]
 • teclado εκφώνηση teclado [pt]
 • suite εκφώνηση suite [en]
 • xilófono εκφώνηση xilófono [es]
 • flauta εκφώνηση flauta [hr]
 • viola εκφώνηση viola [it]
 • CD εκφώνηση CD [de]
 • acordeón εκφώνηση acordeón [es]
 • oboe εκφώνηση oboe [en]
 • tenor εκφώνηση tenor [en]
 • timbre εκφώνηση timbre [en]
 • registro εκφώνηση registro [es]
 • saxofón εκφώνηση saxofón [es]
 • pauta εκφώνηση pauta [es]
 • banda εκφώνηση banda [es]
 • estribillo εκφώνηση estribillo [es]
 • bateria εκφώνηση bateria [pt]
 • vallenato εκφώνηση vallenato [es]
 • guitarra eléctrica εκφώνηση guitarra eléctrica [es]
 • tuba εκφώνηση tuba [en]
 • ocarina εκφώνηση ocarina [pt]
 • Fado εκφώνηση Fado [pt]
 • techno εκφώνηση techno [en]
 • zarzuela εκφώνηση zarzuela [es]
 • pedal εκφώνηση pedal [en]
 • adagio εκφώνηση adagio [it]
 • villancico εκφώνηση villancico [es]
 • onda εκφώνηση onda [it]
 • violín εκφώνηση violín [es]
 • violonchelo εκφώνηση violonchelo [es]
 • clave εκφώνηση clave [es]
 • blanca εκφώνηση blanca [ca]
 • tema εκφώνηση tema [pt]
 • U2 εκφώνηση U2 [en]
 • tecla εκφώνηση tecla [es]
 • grec εκφώνηση grec [fr]
 • sostenido εκφώνηση sostenido [pt]
 • negra εκφώνηση negra [es]
 • transistor εκφώνηση transistor [es]
 • síntesis εκφώνηση síntesis [es]
 • Escola de Évora εκφώνηση Escola de Évora [pt]
 • merengue εκφώνηση merengue [es]
 • funk εκφώνηση funk [en]
 • percusión εκφώνηση percusión [es]
 • vina εκφώνηση vina [hi]
 • tubo εκφώνηση tubo [tl]
 • presto εκφώνηση presto [es]
 • sau εκφώνηση sau [de]
 • síncopa εκφώνηση síncopa [es]
 • gozos εκφώνηση gozos [pt]
 • trompeta εκφώνηση trompeta [es]
 • arpa εκφώνηση arpa [es]
 • Gesamtkunstwerk εκφώνηση Gesamtkunstwerk [de]
 • opus εκφώνηση opus [la]
 • timbales εκφώνηση timbales [es]
 • pantomima εκφώνηση pantomima [it]
 • pentagrama εκφώνηση pentagrama [pt]
 • pianoforte εκφώνηση pianoforte [it]
 • A-ha εκφώνηση A-ha [no]
 • coloratura εκφώνηση coloratura [es]
 • clarinete εκφώνηση clarinete [es]
 • bemol εκφώνηση bemol [pt]
 • Gigue εκφώνηση Gigue [en]
 • Ornatos Violeta εκφώνηση Ornatos Violeta [pt]
 • diapasón εκφώνηση diapasón [es]
 • Francisco Tárrega εκφώνηση Francisco Tárrega [es]
 • tono εκφώνηση tono [la]
 • método εκφώνηση método [pt]
 • platos εκφώνηση platos [es]
 • menuet εκφώνηση menuet [fr]
 • batuta εκφώνηση batuta [pl]
 • pulso εκφώνηση pulso [pt]
 • Maria João Pires εκφώνηση Maria João Pires [pt]
 • textura εκφώνηση textura [es]
 • anacrusa εκφώνηση anacrusa [es]
 • ópera εκφώνηση ópera [es]
 • pastoral εκφώνηση pastoral [en]
 • redonda εκφώνηση redonda [es]
 • pizzicato εκφώνηση pizzicato [it]
 • João Domingos Bomtempo εκφώνηση João Domingos Bomtempo [pt]
 • trompa εκφώνηση trompa [pt]
 • unísono εκφώνηση unísono [es]
 • Lluís Llach εκφώνηση Lluís Llach [ca]
 • longa εκφώνηση longa [pt]
 • triángulo εκφώνηση triángulo [es]
 • Madeleine Peyroux εκφώνηση Madeleine Peyroux [fr]
 • malambo εκφώνηση malambo [es]
 • picado εκφώνηση picado [pt]
 • piruetas εκφώνηση piruetas [es]
 • corista εκφώνηση corista [pt]
 • Arnold Schönberg εκφώνηση Arnold Schönberg [de]
 • voltaje εκφώνηση voltaje [es]
 • Louis Hector Berlioz εκφώνηση Louis Hector Berlioz [fr]
 • tónica εκφώνηση tónica [es]
 • contrabaixo εκφώνηση contrabaixo [pt]