Κατηγορία:

masculine adjective

Εγγραφείτε στις προφορές στα masculine adjective