Κατηγορία:

muñeca

Εγγραφείτε στις προφορές στα muñeca

  • Handgelenk εκφώνηση Handgelenk [de]
  • مچ دست εκφώνηση مچ دست [fa]
  • ponyèt εκφώνηση ponyèt [ht]
  • ponhet εκφώνηση ponhet [oc]
  • eskumutur εκφώνηση eskumutur [eu]
  • καρπού εκφώνηση καρπού [el]
  • Καταγράψτε την προφορά για pepé pepé [rap] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για polzu polzu [co] Αναμενόμενες εκφωνήσεις