Κατηγορία:

nagsaway a pintasmo

Εγγραφείτε στις προφορές στα nagsaway a pintasmo

 • Dios εκφώνηση Dios [es]
 • saka εκφώνηση saka [cs]
 • marfil εκφώνηση marfil [es]
 • buok εκφώνηση buok [ceb]
 • Καταγράψτε την προφορά για bullalayaw bullalayaw [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kasla kasla [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nakaitangpakan nakaitangpakan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για umasping umasping [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kenkan kenkan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napintaska napintaska [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για umisem umisem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agmisuotka agmisuotka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για daegen daegen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kidaymo kidaymo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ngatan ngatan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aminen aminen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dagus dagus [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για lumabbaga lumabbaga [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pangulkuloten pangulkuloten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bibigmo bibigmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για malem malem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pingping pingping [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bingiem bingiem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για imparabur imparabur [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maraniagan maraniagan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pintasmo pintasmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για binukbukudam binukbukudam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaasping kaasping [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bituen bituen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kallidmo kallidmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsaway nagsaway [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για talugading talugading [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις