Κατηγορία:

nimisõnaq

Εγγραφείτε στις προφορές στα nimisõnaq

 • neläpäiv εκφώνηση neläpäiv [vro]
 • inemine εκφώνηση inemine [vro]
 • imä εκφώνηση imä [vro]
 • Kiil εκφώνηση Kiil [et]
 • esä εκφώνηση esä [vro]
 • külä εκφώνηση külä [vro]
 • tetäqtahtminõ εκφώνηση tetäqtahtminõ [vro]
 • aabits εκφώνηση aabits [et]
 • upin εκφώνηση upin [vro]
 • elläi εκφώνηση elläi [vro]
 • pudsunudsija εκφώνηση pudsunudsija [vro]
 • pühäpäiv εκφώνηση pühäpäiv [vro]
 • abd-raamat εκφώνηση abd-raamat [vro]
 • ellävhõpõ εκφώνηση ellävhõpõ [vro]
 • mõtõq εκφώνηση mõtõq [vro]
 • hapasnik εκφώνηση hapasnik [vro]
 • lainõq εκφώνηση lainõq [vro]
 • iispäiv εκφώνηση iispäiv [vro]
 • puulpäiv εκφώνηση puulpäiv [vro]
 • tõõsõpäiv εκφώνηση tõõsõpäiv [vro]
 • miis εκφώνηση miis [vro]
 • oluq εκφώνηση oluq [vro]
 • kõiv εκφώνηση kõiv [vro]
 • riidi εκφώνηση riidi [vro]
 • naanõ εκφώνηση naanõ [vro]
 • aavits εκφώνηση aavits [vro]
 • tütrik εκφώνηση tütrik [vro]
 • tunnõq εκφώνηση tunnõq [vro]
 • poiskõnõ εκφώνηση poiskõnõ [vro]
 • kevväi εκφώνηση kevväi [vro]
 • piniq εκφώνηση piniq [vro]
 • mäntli εκφώνηση mäntli [vro]