Κατηγορία:

noms propis

Εγγραφείτε στις προφορές στα noms propis

 • Beló εκφώνηση Beló [ca]
 • Abdalong εκφώνηση Abdalong [ca]
 • Apel·les εκφώνηση Apel·les [ca]
 • Acurci εκφώνηση Acurci [ca]
 • Xandri εκφώνηση Xandri [ca]
 • Vador εκφώνηση Vador [ca]
 • Sidret εκφώνηση Sidret [ca]
 • Cisca εκφώνηση Cisca [ca]
 • Uldila εκφώνηση Uldila [ca]
 • Ulric εκφώνηση Ulric [ca]
 • Xammar εκφώνηση Xammar [ca]
 • Cenç εκφώνηση Cenç [ca]
 • deícola εκφώνηση deícola [pt]
 • Posidó εκφώνηση Posidó [ca]
 • Joan Jaume εκφώνηση Joan Jaume [ca]
 • Ermigi εκφώνηση Ermigi [ca]
 • Laions εκφώνηση Laions [ca]
 • Domici εκφώνηση Domici [ca]
 • Dimna εκφώνηση Dimna [ca]
 • Cebrià εκφώνηση Cebrià [ca]
 • Espàrtac εκφώνηση Espàrtac [ca]
 • didí εκφώνηση didí [ca]
 • Guadamir εκφώνηση Guadamir [ca]
 • Josep Maria εκφώνηση Josep Maria [ca]
 • abundància εκφώνηση abundància [ca]
 • Doroteu εκφώνηση Doroteu [ca]
 • Leandre εκφώνηση Leandre [ca]
 • Macària εκφώνηση Macària [ca]
 • Bartomeu εκφώνηση Bartomeu [ca]
 • Pepet εκφώνηση Pepet [ca]
 • Joanic εκφώνηση Joanic [ca]
 • Macra εκφώνηση Macra [it]
 • Ibraïm εκφώνηση Ibraïm [ca]
 • Maimbodi εκφώνηση Maimbodi [ca]
 • Miquelic εκφώνηση Miquelic [ca]
 • Deogràcies εκφώνηση Deogràcies [ca]
 • Edmon εκφώνηση Edmon [ca]
 • Rodolf εκφώνηση Rodolf [ca]
 • Benjamí εκφώνηση Benjamí [ca]
 • Telm εκφώνηση Telm [ca]
 • Donatil·la εκφώνηση Donatil·la [ca]
 • Emili εκφώνηση Emili [ca]
 • Urània εκφώνηση Urània [ca]
 • Abudemi εκφώνηση Abudemi [ca]
 • Sadot εκφώνηση Sadot [ca]
 • Maglori εκφώνηση Maglori [ca]
 • Sal·lústia εκφώνηση Sal·lústia [ca]
 • Urciscè εκφώνηση Urciscè [ca]
 • Dídac εκφώνηση Dídac [ca]
 • Dionís εκφώνηση Dionís [ca]
 • Ciset εκφώνηση Ciset [ca]
 • Evarist εκφώνηση Evarist [ca]
 • Quel Queló εκφώνηση Quel Queló [ca]
 • Acard εκφώνηση Acard [ca]
 • Camil εκφώνηση Camil [ca]
 • Bieló εκφώνηση Bieló [ca]
 • Eòfor εκφώνηση Eòfor [ca]
 • jacobina εκφώνηση jacobina [es]
 • Cià εκφώνηση Cià [ca]
 • Santipa εκφώνηση Santipa [ca]
 • Jonat εκφώνηση Jonat [ca]
 • Saula εκφώνηση Saula [ca]
 • Erítia εκφώνηση Erítia [ca]
 • Dafne εκφώνηση Dafne [pt]
 • Bertran εκφώνηση Bertran [ca]
 • Sadurní εκφώνηση Sadurní [ca]
 • Ursicina εκφώνηση Ursicina [ca]
 • Janira εκφώνηση Janira [ca]
 • Ulvald εκφώνηση Ulvald [ca]
 • Eudald εκφώνηση Eudald [ca]
 • Jeroni εκφώνηση Jeroni [ca]
 • Rateta εκφώνηση Rateta [ca]
 • Rosamunda εκφώνηση Rosamunda [it]
 • Sadoc εκφώνηση Sadoc [ca]
 • Sanç εκφώνηση Sanç [ca]
 • Dictí εκφώνηση Dictí [ca]
 • Napoleó εκφώνηση Napoleó [ca]
 • Poldo εκφώνηση Poldo [it]
 • Asclepi εκφώνηση Asclepi [ca]
 • Tomàs εκφώνηση Tomàs [ca]
 • Jussià εκφώνηση Jussià [ca]
 • Tista εκφώνηση Tista [ca]
 • Dictini εκφώνηση Dictini [ca]
 • Vadoret εκφώνηση Vadoret [ca]
 • Romilda εκφώνηση Romilda [pt]
 • Ximet εκφώνηση Ximet [ca]
 • Mainard εκφώνηση Mainard [ca]
 • Sants εκφώνηση Sants [ca]
 • Ursmar εκφώνηση Ursmar [de]
 • Gregori εκφώνηση Gregori [ca]
 • Jucunda εκφώνηση Jucunda [ca]
 • Saturià εκφώνηση Saturià [ca]
 • Darerca εκφώνηση Darerca [ca]
 • Demòcrit εκφώνηση Demòcrit [ca]
 • Cisquet εκφώνηση Cisquet [ca]
 • Macabeus εκφώνηση Macabeus [ca]
 • Gesuald εκφώνηση Gesuald [ca]
 • Joan Gabriel εκφώνηση Joan Gabriel [ca]
 • Quim εκφώνηση Quim [ca]
 • Quintila εκφώνηση Quintila [ca]