Κατηγορία:

noms propis

Εγγραφείτε στις προφορές στα noms propis

 • Garcilàs εκφώνηση Garcilàs [ca]
 • Pompeu εκφώνηση Pompeu [ca]
 • Climent εκφώνηση Climent [ca]
 • Adaucte εκφώνηση Adaucte [ca]
 • Englantina εκφώνηση Englantina [ca]
 • Samsó εκφώνηση Samsó [ca]
 • Gerbert εκφώνηση Gerbert [fr]
 • Jacint εκφώνηση Jacint [ca]
 • Jaumill εκφώνηση Jaumill [ca]
 • Mundeta εκφώνηση Mundeta [ca]
 • Josuè εκφώνηση Josuè [ca]
 • Raimon εκφώνηση Raimon [ca]
 • Nèstor εκφώνηση Nèstor [ca]
 • Bastiana εκφώνηση Bastiana [it]
 • Dídim εκφώνηση Dídim [ca]
 • Joan Baptista εκφώνηση Joan Baptista [ca]
 • Savina εκφώνηση Savina [ca]
 • Deodat εκφώνηση Deodat [ca]
 • Quimet εκφώνηση Quimet [ca]
 • Donacià εκφώνηση Donacià [ca]
 • Escipió εκφώνηση Escipió [ca]
 • Mílio εκφώνηση Mílio [ca]
 • Jovita εκφώνηση Jovita [de]
 • Uzuri εκφώνηση Uzuri [ca]
 • Donvina εκφώνηση Donvina [ca]
 • Èol εκφώνηση Èol [ca]
 • Elici εκφώνηση Elici [ca]
 • Sacerdot εκφώνηση Sacerdot [ca]
 • Mundó εκφώνηση Mundó [ca]
 • Eufrani εκφώνηση Eufrani [ca]
 • Quintí εκφώνηση Quintí [ca]
 • Abda εκφώνηση Abda [pt]
 • Jucundià εκφώνηση Jucundià [ca]
 • Joan Francesc εκφώνηση Joan Francesc [ca]
 • Màrius εκφώνηση Màrius [ca]
 • Estilicó εκφώνηση Estilicó [ca]
 • Nazari εκφώνηση Nazari [ca]
 • Demetri εκφώνηση Demetri [ca]
 • Macrònia εκφώνηση Macrònia [ca]
 • Diocles εκφώνηση Diocles [en]
 • Mariona εκφώνηση Mariona [ca]
 • Macrobi εκφώνηση Macrobi [ca]
 • Pancraç εκφώνηση Pancraç [ca]
 • Arcadi εκφώνηση Arcadi [ca]
 • Justinià εκφώνηση Justinià [ca]
 • Èric εκφώνηση Èric [ca]
 • Ferriol εκφώνηση Ferriol [ca]
 • Cisa εκφώνηση Cisa [ca]
 • Salvi εκφώνηση Salvi [it]
 • Zuleica εκφώνηση Zuleica [ca]
 • Mundic εκφώνηση Mundic [ca]
 • dula εκφώνηση dula [ca]
 • Colauet εκφώνηση Colauet [ca]
 • Nasiet εκφώνηση Nasiet [ca]
 • Domeci εκφώνηση Domeci [ca]
 • Blai εκφώνηση Blai [ca]
 • Egèria εκφώνηση Egèria [ca]
 • Dinorà εκφώνηση Dinorà [ca]
 • Fermí εκφώνηση Fermí [ca]
 • Guidó εκφώνηση Guidó [ca]
 • Moisès εκφώνηση Moisès [ca]
 • Sebastià εκφώνηση Sebastià [ca]
 • Nel·lo εκφώνηση Nel·lo [ca]
 • sandre εκφώνηση sandre [fr]
 • Guitart εκφώνηση Guitart [ca]
 • Macrina εκφώνηση Macrina [it]
 • Baldiri εκφώνηση Baldiri [ca]
 • Marià εκφώνηση Marià [ca]
 • Sixte εκφώνηση Sixte [fr]
 • Adelbert εκφώνηση Adelbert [ca]
 • Galimany εκφώνηση Galimany [ca]
 • Trudis εκφώνηση Trudis [ca]
 • Joaquima εκφώνηση Joaquima [ca]
 • Samonas εκφώνηση Samonas [ca]
 • Deusdedit εκφώνηση Deusdedit [ca]
 • Empèdocles εκφώνηση Empèdocles [ca]
 • Avelí εκφώνηση Avelí [ca]
 • Omfàlia εκφώνηση Omfàlia [ca]
 • dolça εκφώνηση dolça [ca]
 • Endimió εκφώνηση Endimió [ca]
 • Senent εκφώνηση Senent [ca]
 • Aurembiaix εκφώνηση Aurembiaix [ca]
 • Gelmir εκφώνηση Gelmir [ca]
 • Jaufré εκφώνηση Jaufré [ca]
 • Sàtur εκφώνηση Sàtur [ca]
 • Simeó εκφώνηση Simeó [ca]
 • Jepet εκφώνηση Jepet [ca]
 • Zulema εκφώνηση Zulema [ca]
 • Martí εκφώνηση Martí [ca]
 • Joan Juvenal εκφώνηση Joan Juvenal [ca]
 • Tistet εκφώνηση Tistet [ca]
 • Cisó εκφώνηση Cisó [ca]
 • Evandre εκφώνηση Evandre [ca]
 • Diògenes εκφώνηση Diògenes [ca]
 • Damasc εκφώνηση Damasc [ca]
 • nereida εκφώνηση nereida [es]
 • beleta εκφώνηση beleta [eo]
 • Egilona εκφώνηση Egilona [ca]
 • Epuló εκφώνηση Epuló [ca]
 • Acaci εκφώνηση Acaci [ca]