Κατηγορία:

noms propis

Εγγραφείτε στις προφορές στα noms propis

 • Quet εκφώνηση Quet [ca]
 • Majòric εκφώνηση Majòric [ca]
 • Aloma εκφώνηση Aloma [ca]
 • Joan Martí εκφώνηση Joan Martí [ca]
 • Eglè εκφώνηση Eglè [ca]
 • Faustí εκφώνηση Faustí [ca]
 • Florenci εκφώνηση Florenci [ca]
 • Dòmina εκφώνηση Dòmina [ca]
 • Hilari εκφώνηση Hilari [ca]
 • Marçal εκφώνηση Marçal [ca]
 • Adelard εκφώνηση Adelard [ca]
 • Eugeni εκφώνηση Eugeni [ca]
 • Cristòfol εκφώνηση Cristòfol [ca]
 • Ursí εκφώνηση Ursí [ca]
 • Xesc εκφώνηση Xesc [ca]
 • Sadurnina εκφώνηση Sadurnina [ca]
 • Joan Miquel εκφώνηση Joan Miquel [ca]
 • Domília εκφώνηση Domília [ca]
 • Aberci εκφώνηση Aberci [ca]
 • Abdon εκφώνηση Abdon [he]
 • Derfucta εκφώνηση Derfucta [ca]
 • Abdès εκφώνηση Abdès [ca]
 • Euríal εκφώνηση Euríal [ca]
 • Acuci εκφώνηση Acuci [ca]
 • Terenci εκφώνηση Terenci [ca]
 • Macut εκφώνηση Macut [ca]
 • Gervasi εκφώνηση Gervasi [ca]
 • Egmond εκφώνηση Egmond [ca]
 • Demètria εκφώνηση Demètria [ca]
 • Oràlia εκφώνηση Oràlia [ca]
 • Julià εκφώνηση Julià [ca]
 • sidro εκφώνηση sidro [it]
 • dolors εκφώνηση dolors [ca]
 • Zenalda εκφώνηση Zenalda [ca]
 • Droctoveu εκφώνηση Droctoveu [ca]
 • Gorgies εκφώνηση Gorgies [ca]
 • Maties εκφώνηση Maties [ca]
 • Eustaqui εκφώνηση Eustaqui [ca]
 • Macià εκφώνηση Macià [ca]
 • Disíbod εκφώνηση Disíbod [ca]
 • Kilià εκφώνηση Kilià [ca]
 • Jovinià εκφώνηση Jovinià [ca]
 • Vadoric εκφώνηση Vadoric [ca]
 • Sumpta εκφώνηση Sumpta [ca]
 • Abili εκφώνηση Abili [ca]
 • Celdoni εκφώνηση Celdoni [ca]
 • Umbert εκφώνηση Umbert [ca]
 • Gustau εκφώνηση Gustau [ca]
 • Ausiàs εκφώνηση Ausiàs [ca]
 • Josep Benet εκφώνηση Josep Benet [ca]
 • Margaridó εκφώνηση Margaridó [ca]
 • Sança εκφώνηση Sança [ca]
 • Coia εκφώνηση Coia [gl]
 • Jaumet εκφώνηση Jaumet [ca]
 • Maclovi εκφώνηση Maclovi [ca]
 • Sàrmata εκφώνηση Sàrmata [ca]
 • Quildo εκφώνηση Quildo [ca]
 • Felip εκφώνηση Felip [ca]
 • Onofre εκφώνηση Onofre [ca]
 • Josep Lluís εκφώνηση Josep Lluís [ca]
 • Tianeta εκφώνηση Tianeta [ca]
 • Abbó εκφώνηση Abbó [ca]
 • Mamert εκφώνηση Mamert [ca]
 • Ofèlia εκφώνηση Ofèlia [ca]
 • Ubald εκφώνηση Ubald [ca]
 • Timoteu εκφώνηση Timoteu [ca]
 • Tomeu εκφώνηση Tomeu [ca]
 • Cèsar εκφώνηση Cèsar [ca]
 • Urber εκφώνηση Urber [ca]
 • Utó εκφώνηση Utó [ca]
 • Dionísia εκφώνηση Dionísia [ca]
 • Joan Carles εκφώνηση Joan Carles [ca]
 • calau εκφώνηση calau [pt]
 • Salaberga εκφώνηση Salaberga [ca]
 • Arcís εκφώνηση Arcís [ca]
 • Valeri εκφώνηση Valeri [ca]
 • Jacint Maria εκφώνηση Jacint Maria [ca]
 • Justuri εκφώνηση Justuri [ca]
 • Donada εκφώνηση Donada [ca]
 • margaridoia εκφώνηση margaridoia [ca]
 • Adrià εκφώνηση Adrià [ca]
 • Fèlix εκφώνηση Fèlix [ca]
 • Aaró εκφώνηση Aaró [ca]
 • Domitil·la εκφώνηση Domitil·la [ca]
 • Mamelta εκφώνηση Mamelta [ca]
 • Maria Alba εκφώνηση Maria Alba [ca]
 • Mallol εκφώνηση Mallol [ca]
 • Xandre εκφώνηση Xandre [ca]
 • Jasmina εκφώνηση Jasmina [ca]
 • Diodor εκφώνηση Diodor [ca]
 • Agustí εκφώνηση Agustí [ca]
 • Dafrosa εκφώνηση Dafrosa [ca]
 • Joanari εκφώνηση Joanari [ca]
 • Joanot εκφώνηση Joanot [ca]
 • Malaquies εκφώνηση Malaquies [ca]
 • Dorimedont εκφώνηση Dorimedont [ca]
 • Quelic εκφώνηση Quelic [ca]
 • Arcisa εκφώνηση Arcisa [ca]
 • Cileta εκφώνηση Cileta [ca]
 • Jonàs εκφώνηση Jonàs [ca]