Κατηγορία:

noms propis

Εγγραφείτε στις προφορές στα noms propis

 • Acèpsimes εκφώνηση Acèpsimes [ca]
 • Dositeu εκφώνηση Dositeu [ca]
 • Xenòfanes εκφώνηση Xenòfanes [ca]
 • dasi εκφώνηση dasi [sl]
 • Tàsia εκφώνηση Tàsia [ca]
 • Adalric εκφώνηση Adalric [ca]
 • Daví εκφώνηση Daví [ca]
 • Acilí εκφώνηση Acilí [ca]
 • Gardènia εκφώνηση Gardènia [ca]
 • Ug εκφώνηση Ug [ca]
 • Josbert εκφώνηση Josbert [ca]
 • Ció εκφώνηση Ció [ca]
 • Galba εκφώνηση Galba [es]
 • Macedó εκφώνηση Macedó [ca]
 • Úrbic εκφώνηση Úrbic [ca]
 • Conxita εκφώνηση Conxita [ca]
 • Remisa εκφώνηση Remisa [ca]
 • Ablebert εκφώνηση Ablebert [ca]
 • Fineta εκφώνηση Fineta [ca]
 • Guifré εκφώνηση Guifré [ca]
 • Saví εκφώνηση Saví [ca]
 • Joanill εκφώνηση Joanill [ca]
 • Gamir εκφώνηση Gamir [ca]
 • Joana Isabel εκφώνηση Joana Isabel [ca]
 • Fabià εκφώνηση Fabià [ca]
 • Sabinià εκφώνηση Sabinià [ca]
 • Epicur εκφώνηση Epicur [ca]
 • Pòlit εκφώνηση Pòlit [ca]
 • Dativa εκφώνηση Dativa [ca]
 • Esbert εκφώνηση Esbert [ca]
 • Juiana εκφώνηση Juiana [ca]
 • Cior εκφώνηση Cior [ca]
 • Delfí εκφώνηση Delfí [ca]
 • Egist εκφώνηση Egist [ca]
 • Lineta εκφώνηση Lineta [ca]
 • rāma εκφώνηση rāma [sa]
 • Queta εκφώνηση Queta [ca]
 • Absaló εκφώνηση Absaló [ca]
 • pona εκφώνηση pona [ca]
 • Ganimeda εκφώνηση Ganimeda [ca]
 • gori εκφώνηση gori [eu]
 • Guideta εκφώνηση Guideta [ca]
 • Joana Maria εκφώνηση Joana Maria [ca]
 • Majenci εκφώνηση Majenci [ca]
 • Nelo εκφώνηση Nelo [ca]
 • Aciscle εκφώνηση Aciscle [ca]
 • Mingo εκφώνηση Mingo [ca]
 • juníper εκφώνηση juníper [ca]
 • Urbici εκφώνηση Urbici [ca]
 • Ciseta εκφώνηση Ciseta [ca]
 • Maür εκφώνηση Maür [ca]
 • Sabaci εκφώνηση Sabaci [ca]
 • Joanet εκφώνηση Joanet [ca]
 • Oromir εκφώνηση Oromir [ca]
 • Macedoni εκφώνηση Macedoni [ca]
 • Domicià εκφώνηση Domicià [ca]
 • Miqueló εκφώνηση Miqueló [ca]
 • Sàtir εκφώνηση Sàtir [ca]
 • Santí εκφώνηση Santí [ca]
 • Adaut εκφώνηση Adaut [ca]
 • Bonifaci εκφώνηση Bonifaci [ca]
 • Juvenci εκφώνηση Juvenci [ca]
 • Judoc εκφώνηση Judoc [ca]
 • Joana Francesca εκφώνηση Joana Francesca [ca]
 • Majà εκφώνηση Majà [ca]
 • Astàsia εκφώνηση Astàsia [ca]
 • Ermengol εκφώνηση Ermengol [ca]
 • Dacià εκφώνηση Dacià [ca]
 • Neptú εκφώνηση Neptú [ca]
 • Tonieta εκφώνηση Tonieta [ca]
 • Gonçal εκφώνηση Gonçal [ca]
 • Judes εκφώνηση Judes [ca]
 • Paulí εκφώνηση Paulí [ca]
 • Gaietà εκφώνηση Gaietà [ca]
 • Díman εκφώνηση Díman [ca]
 • Madrona εκφώνηση Madrona [ca]
 • Gúria εκφώνηση Gúria [ca]
 • Cels εκφώνηση Cels [ca]
 • Dèlia εκφώνηση Dèlia [ca]
 • Savià εκφώνηση Savià [ca]
 • Esculapi εκφώνηση Esculapi [ca]
 • Joan Enric εκφώνηση Joan Enric [ca]
 • Xenofont εκφώνηση Xenofont [ca]
 • Laieta εκφώνηση Laieta [ca]
 • Peius εκφώνηση Peius [ca]
 • Abibó εκφώνηση Abibó [ca]
 • Domnina εκφώνηση Domnina [ca]
 • Centa εκφώνηση Centa [eo]
 • Xarasad εκφώνηση Xarasad [ca]
 • Decorós εκφώνηση Decorós [ca]
 • Datiu εκφώνηση Datiu [ca]
 • Tuies εκφώνηση Tuies [ca]
 • Margarideta εκφώνηση Margarideta [ca]
 • Adalsinda εκφώνηση Adalsinda [ca]
 • Dixier εκφώνηση Dixier [ca]
 • Ustazanes εκφώνηση Ustazanes [ca]
 • Urcisi εκφώνηση Urcisi [ca]
 • Joan Maria εκφώνηση Joan Maria [ca]