Κατηγορία:

noun/verb stress shift

Εγγραφείτε στις προφορές στα noun/verb stress shift

 • abstract εκφώνηση abstract [en]
 • combine εκφώνηση combine [en]
 • compact εκφώνηση compact [en]
 • compound εκφώνηση compound [en]
 • consort εκφώνηση consort [en]
 • construct εκφώνηση construct [en]
 • consult εκφώνηση consult [en]
 • contest εκφώνηση contest [en]
 • contrast εκφώνηση contrast [en]
 • convert εκφώνηση convert [en]
 • discard εκφώνηση discard [en]
 • download εκφώνηση download [en]
 • implant εκφώνηση implant [pl]
 • import εκφώνηση import [en]
 • incline εκφώνηση incline [en]
 • intercept εκφώνηση intercept [en]
 • interchange εκφώνηση interchange [en]
 • misprint (noun) εκφώνηση misprint (noun) [en]
 • overflow εκφώνηση overflow [en]
 • overhaul εκφώνηση overhaul [en]
 • permit εκφώνηση permit [en]
 • pervert εκφώνηση pervert [en]
 • refund εκφώνηση refund [en]