Κατηγορία:

noun

Εγγραφείτε στις προφορές στα noun

 • youth εκφώνηση youth [en]
 • root εκφώνηση root [en]
 • search εκφώνηση search [en]
 • hit εκφώνηση hit [en]
 • tap εκφώνηση tap [en]
 • carnaval εκφώνηση carnaval [es]
 • mouse εκφώνηση mouse [en]
 • artist εκφώνηση artist [en]
 • scissors εκφώνηση scissors [en]
 • keyboard εκφώνηση keyboard [en]
 • ser εκφώνηση ser [es]
 • cheek εκφώνηση cheek [en]
 • Friday εκφώνηση Friday [en]
 • cousin εκφώνηση cousin [en]
 • violin εκφώνηση violin [en]
 • vineyard εκφώνηση vineyard [en]
 • bitter εκφώνηση bitter [en]
 • skin εκφώνηση skin [en]
 • Halloween εκφώνηση Halloween [en]
 • plague εκφώνηση plague [en]
 • people εκφώνηση people [en]
 • exit εκφώνηση exit [en]
 • monkey εκφώνηση monkey [en]
 • Eichhörnchen εκφώνηση Eichhörnchen [de]
 • research εκφώνηση research [en]
 • square εκφώνηση square [en]
 • pecan εκφώνηση pecan [en]
 • thing εκφώνηση thing [en]
 • situation εκφώνηση situation [en]
 • liar εκφώνηση liar [en]
 • fun εκφώνηση fun [en]
 • rabbit εκφώνηση rabbit [en]
 • chihuahua εκφώνηση chihuahua [es]
 • boulevard εκφώνηση boulevard [en]
 • stadhuis εκφώνηση stadhuis [nl]
 • abbreviation εκφώνηση abbreviation [en]
 • ear εκφώνηση ear [en]
 • Gouda εκφώνηση Gouda [nl]
 • lithium εκφώνηση lithium [en]
 • honey εκφώνηση honey [en]
 • prison εκφώνηση prison [en]
 • suit εκφώνηση suit [en]
 • act εκφώνηση act [en]
 • itinerary εκφώνηση itinerary [en]
 • napkin εκφώνηση napkin [en]
 • anxiety εκφώνηση anxiety [en]
 • rat εκφώνηση rat [en]
 • toast εκφώνηση toast [en]
 • creek εκφώνηση creek [en]
 • sorrow εκφώνηση sorrow [en]
 • chandelier εκφώνηση chandelier [en]
 • cool εκφώνηση cool [en]
 • cabbage εκφώνηση cabbage [en]
 • Behemoth εκφώνηση Behemoth [en]
 • batter εκφώνηση batter [en]
 • due εκφώνηση due [en]
 • viaje εκφώνηση viaje [es]
 • hundred εκφώνηση hundred [en]
 • time εκφώνηση time [en]
 • disaster εκφώνηση disaster [en]
 • hai εκφώνηση hai [de]
 • opportunity εκφώνηση opportunity [en]
 • herb εκφώνηση herb [en]
 • 13 εκφώνηση 13 [ru]
 • director εκφώνηση director [en]
 • play εκφώνηση play [en]
 • development εκφώνηση development [en]
 • bother εκφώνηση bother [en]
 • problem εκφώνηση problem [en]
 • goodbye εκφώνηση goodbye [en]
 • laptop εκφώνηση laptop [en]
 • park εκφώνηση park [en]
 • accent εκφώνηση accent [en]
 • lunch εκφώνηση lunch [en]
 • port εκφώνηση port [fr]
 • onomatopoeia εκφώνηση onomatopoeia [en]
 • had εκφώνηση had [en]
 • capital εκφώνηση capital [en]
 • read εκφώνηση read [en]
 • auto εκφώνηση auto [de]
 • historia εκφώνηση historia [es]
 • Sjögren εκφώνηση Sjögren [sv]
 • pan εκφώνηση pan [en]
 • mad εκφώνηση mad [en]
 • Italia εκφώνηση Italia [es]
 • page εκφώνηση page [en]
 • stroke εκφώνηση stroke [en]
 • theater εκφώνηση theater [en]
 • Liechtenstein εκφώνηση Liechtenstein [de]
 • galaxy εκφώνηση galaxy [en]
 • mayor εκφώνηση mayor [en]
 • colour εκφώνηση colour [en]
 • ass εκφώνηση ass [en]
 • climb εκφώνηση climb [en]
 • booty εκφώνηση booty [en]
 • chef εκφώνηση chef [fr]
 • raven εκφώνηση raven [en]
 • alien εκφώνηση alien [en]
 • police εκφώνηση police [en]
 • angel εκφώνηση angel [en]