Κατηγορία:

noun pl.

Εγγραφείτε στις προφορές στα noun pl.

 • does εκφώνηση does [en]
 • frenos εκφώνηση frenos [es]
 • years εκφώνηση years [en]
 • congratulations εκφώνηση congratulations [en]
 • ears εκφώνηση ears [en]
 • boys εκφώνηση boys [en]
 • feet εκφώνηση feet [en]
 • Cairns εκφώνηση Cairns [en]
 • curtains εκφώνηση curtains [en]
 • chips εκφώνηση chips [en]
 • gentlemen εκφώνηση gentlemen [en]
 • statistics εκφώνηση statistics [en]
 • tomatoes εκφώνηση tomatoes [en]
 • series εκφώνηση series [en]
 • desserts εκφώνηση desserts [en]
 • triglycerides εκφώνηση triglycerides [en]
 • advantages εκφώνηση advantages [en]
 • media εκφώνηση media [en]
 • words εκφώνηση words [en]
 • changes εκφώνηση changes [en]
 • shorts εκφώνηση shorts [en]
 • ethics εκφώνηση ethics [en]
 • cattle εκφώνηση cattle [en]
 • cheers εκφώνηση cheers [en]
 • comics εκφώνηση comics [en]
 • platypus εκφώνηση platypus [en]
 • stairs εκφώνηση stairs [en]
 • books εκφώνηση books [en]
 • categories εκφώνηση categories [en]
 • hands εκφώνηση hands [en]
 • fungi εκφώνηση fungi [en]
 • Brussels sprouts εκφώνηση Brussels sprouts [en]
 • sausages εκφώνηση sausages [en]
 • rocks εκφώνηση rocks [en]
 • characteristics εκφώνηση characteristics [en]
 • sandwiches εκφώνηση sandwiches [en]
 • girls εκφώνηση girls [en]
 • mice εκφώνηση mice [en]
 • euros εκφώνηση euros [es]
 • dice εκφώνηση dice [en]
 • seraphim εκφώνηση seraphim [en]
 • potatoes εκφώνηση potatoes [en]
 • widgets εκφώνηση widgets [en]
 • pupils εκφώνηση pupils [en]
 • beaches εκφώνηση beaches [en]
 • edamame εκφώνηση edamame [en]
 • rhythms εκφώνηση rhythms [en]
 • bones εκφώνηση bones [en]
 • dates εκφώνηση dates [en]
 • facilities εκφώνηση facilities [en]
 • legs εκφώνηση legs [en]
 • algae εκφώνηση algae [en]
 • sounds εκφώνηση sounds [en]
 • nuts εκφώνηση nuts [en]
 • graffiti εκφώνηση graffiti [en]
 • knickers εκφώνηση knickers [en]
 • boundaries εκφώνηση boundaries [en]
 • geese εκφώνηση geese [en]
 • squirrels εκφώνηση squirrels [en]
 • days εκφώνηση days [en]
 • sentences εκφώνηση sentences [en]
 • exercises εκφώνηση exercises [en]
 • vignettes εκφώνηση vignettes [en]
 • alumni εκφώνηση alumni [en]
 • stories εκφώνηση stories [en]
 • Vans εκφώνηση Vans [en]
 • bitches εκφώνηση bitches [en]
 • crayons εκφώνηση crayons [en]
 • lungs εκφώνηση lungs [en]
 • arms εκφώνηση arms [en]
 • kilometres εκφώνηση kilometres [en]
 • chestnuts εκφώνηση chestnuts [en]
 • hors d'oeuvres εκφώνηση hors d'oeuvres [fr]
 • analyses εκφώνηση analyses [en]
 • ovaries εκφώνηση ovaries [en]
 • watches εκφώνηση watches [en]
 • consequences εκφώνηση consequences [en]
 • idioms εκφώνηση idioms [en]
 • carbohydrates εκφώνηση carbohydrates [en]
 • appliances εκφώνηση appliances [en]
 • cymbals εκφώνηση cymbals [en]
 • linguistics εκφώνηση linguistics [en]
 • trees εκφώνηση trees [en]
 • accessories εκφώνηση accessories [en]
 • proteins εκφώνηση proteins [en]
 • french fries εκφώνηση french fries [en]
 • disadvantages εκφώνηση disadvantages [en]
 • directions εκφώνηση directions [en]
 • drawers εκφώνηση drawers [en]
 • procedures εκφώνηση procedures [en]
 • Isotopes εκφώνηση Isotopes [en]
 • headquarters εκφώνηση headquarters [en]
 • jugs εκφώνηση jugs [en]
 • antlers εκφώνηση antlers [en]
 • restaurants εκφώνηση restaurants [de]
 • lies εκφώνηση lies [en]
 • kilometers εκφώνηση kilometers [en]
 • prejudices εκφώνηση prejudices [en]
 • drinks εκφώνηση drinks [en]
 • schedules εκφώνηση schedules [en]