Κατηγορία:

noun pl.

Εγγραφείτε στις προφορές στα noun pl.

 • archaea εκφώνηση archaea [en]
 • rises εκφώνηση rises [en]
 • varia εκφώνηση varia [la]
 • catechins εκφώνηση catechins [en]
 • documentaries εκφώνηση documentaries [en]
 • rays εκφώνηση rays [en]
 • hostilities εκφώνηση hostilities [en]
 • mussels εκφώνηση mussels [en]
 • Pistons εκφώνηση Pistons [en]
 • points εκφώνηση points [en]
 • pitches εκφώνηση pitches [en]
 • scents εκφώνηση scents [en]
 • crows εκφώνηση crows [en]
 • casualties εκφώνηση casualties [en]
 • arrangements εκφώνηση arrangements [en]
 • browsers εκφώνηση browsers [en]
 • Hungarians εκφώνηση Hungarians [en]
 • victuals εκφώνηση victuals [en]
 • Kugeln εκφώνηση Kugeln [de]
 • woodbines εκφώνηση woodbines [en]
 • does (plural noun) εκφώνηση does (plural noun) [en]
 • voters εκφώνηση voters [en]
 • binges εκφώνηση binges [en]
 • extravagances εκφώνηση extravagances [en]
 • operations εκφώνηση operations [en]
 • petechiae εκφώνηση petechiae [en]
 • biases εκφώνηση biases [en]
 • plans εκφώνηση plans [en]
 • researchers εκφώνηση researchers [en]
 • constraints εκφώνηση constraints [en]
 • hissing εκφώνηση hissing [en]
 • rescuers εκφώνηση rescuers [en]
 • dibs εκφώνηση dibs [en]
 • millennials εκφώνηση millennials [en]
 • eye-drops εκφώνηση eye-drops [en]
 • deities εκφώνηση deities [en]
 • needles εκφώνηση needles [en]
 • lines εκφώνηση lines [en]
 • civvies εκφώνηση civvies [en]
 • moobs εκφώνηση moobs [en]
 • millennia εκφώνηση millennia [en]
 • phthalates εκφώνηση phthalates [en]
 • Hittites εκφώνηση Hittites [en]
 • high heels εκφώνηση high heels [en]
 • pools εκφώνηση pools [en]
 • climbs εκφώνηση climbs [en]
 • icons εκφώνηση icons [en]
 • britches εκφώνηση britches [en]
 • inhibitions εκφώνηση inhibitions [en]
 • Scriveners εκφώνηση Scriveners [en]
 • guidelines εκφώνηση guidelines [en]
 • circulars εκφώνηση circulars [en]
 • abducens εκφώνηση abducens [en]
 • dawns εκφώνηση dawns [en]
 • buttons εκφώνηση buttons [en]
 • phones εκφώνηση phones [fr]
 • metastases εκφώνηση metastases [en]
 • doings εκφώνηση doings [en]
 • pix εκφώνηση pix [ro]
 • benefits εκφώνηση benefits [en]
 • prosodies εκφώνηση prosodies [en]
 • hussars εκφώνηση hussars [en]
 • flaps εκφώνηση flaps [en]
 • casts εκφώνηση casts [en]
 • islands εκφώνηση islands [en]
 • concerns εκφώνηση concerns [en]
 • braids εκφώνηση braids [en]
 • dials εκφώνηση dials [en]
 • prototypes εκφώνηση prototypes [en]
 • tidings εκφώνηση tidings [en]
 • grams εκφώνηση grams [en]
 • monasteries εκφώνηση monasteries [en]
 • swings εκφώνηση swings [en]
 • soils εκφώνηση soils [en]
 • permits εκφώνηση permits [en]
 • crematoria εκφώνηση crematoria [en]
 • urethras εκφώνηση urethras [en]
 • Graphemes εκφώνηση Graphemes [en]
 • patents εκφώνηση patents [en]
 • helminths εκφώνηση helminths [en]
 • vineyards εκφώνηση vineyards [en]
 • conjugations εκφώνηση conjugations [en]
 • cigarettes εκφώνηση cigarettes [en]
 • proclivities εκφώνηση proclivities [en]
 • tweets εκφώνηση tweets [en]
 • sleepers εκφώνηση sleepers [en]
 • cans εκφώνηση cans [en]
 • sighs εκφώνηση sighs [en]
 • helicopters εκφώνηση helicopters [en]
 • archaeologists εκφώνηση archaeologists [en]
 • spinneys εκφώνηση spinneys [en]
 • definitions εκφώνηση definitions [en]
 • brows εκφώνηση brows [en]
 • organelles εκφώνηση organelles [en]
 • Band-Aids εκφώνηση Band-Aids [en]
 • cliffs εκφώνηση cliffs [en]
 • chaps εκφώνηση chaps [en]
 • adjudications εκφώνηση adjudications [en]
 • sticks εκφώνηση sticks [en]
 • pennies εκφώνηση pennies [en]