Κατηγορία:

noun pl.

Εγγραφείτε στις προφορές στα noun pl.

 • chaps εκφώνηση chaps [en]
 • Jebusites εκφώνηση Jebusites [en]
 • adjudications εκφώνηση adjudications [en]
 • helices εκφώνηση helices [en]
 • performing arts εκφώνηση performing arts [en]
 • bubs εκφώνηση bubs [en]
 • sisters εκφώνηση sisters [en]
 • Sliders εκφώνηση Sliders [en]
 • hoes εκφώνηση hoes [en]
 • specs εκφώνηση specs [en]
 • episodes εκφώνηση episodes [en]
 • mitoses εκφώνηση mitoses [en]
 • pundits εκφώνηση pundits [en]
 • groans εκφώνηση groans [en]
 • currencies εκφώνηση currencies [en]
 • haberdashers εκφώνηση haberdashers [en]
 • Foals εκφώνηση Foals [en]
 • charges εκφώνηση charges [en]
 • armies εκφώνηση armies [en]
 • brochures εκφώνηση brochures [en]
 • shutters εκφώνηση shutters [en]
 • fags εκφώνηση fags [en]
 • latkes εκφώνηση latkes [en]
 • doors εκφώνηση doors [en]
 • marginalia εκφώνηση marginalia [en]
 • sardines εκφώνηση sardines [en]
 • contributions εκφώνηση contributions [fr]
 • stitches εκφώνηση stitches [en]
 • pistachios εκφώνηση pistachios [en]
 • human beings εκφώνηση human beings [en]
 • sixpence εκφώνηση sixpence [en]
 • interrogators εκφώνηση interrogators [en]
 • freaks εκφώνηση freaks [en]
 • scythes εκφώνηση scythes [fr]
 • dowries εκφώνηση dowries [en]
 • laments εκφώνηση laments [en]
 • pets εκφώνηση pets [en]
 • genera εκφώνηση genera [es]
 • assists εκφώνηση assists [en]
 • quips εκφώνηση quips [en]
 • amends εκφώνηση amends [en]
 • surfactants εκφώνηση surfactants [en]
 • loins εκφώνηση loins [en]
 • guinea pigs εκφώνηση guinea pigs [en]
 • Weeds εκφώνηση Weeds [en]
 • standards εκφώνηση standards [en]
 • lysosomes εκφώνηση lysosomes [en]
 • interfaces εκφώνηση interfaces [en]
 • abdominoplasties εκφώνηση abdominoplasties [en]
 • nocturnes εκφώνηση nocturnes [en]
 • Dhows εκφώνηση Dhows [en]
 • synthetics εκφώνηση synthetics [en]
 • generations εκφώνηση generations [en]
 • dromedaries εκφώνηση dromedaries [en]
 • proteomics εκφώνηση proteomics [en]
 • mundanities εκφώνηση mundanities [en]
 • winds εκφώνηση winds [en]
 • adenoids εκφώνηση adenoids [en]
 • roofs εκφώνηση roofs [en]
 • courgettes εκφώνηση courgettes [nl]
 • vandals εκφώνηση vandals [en]
 • lads εκφώνηση lads [en]
 • worsteds εκφώνηση worsteds [en]
 • paintings εκφώνηση paintings [en]
 • microflora εκφώνηση microflora [en]
 • abdabs εκφώνηση abdabs [en]
 • adolescents εκφώνηση adolescents [en]
 • Kurven εκφώνηση Kurven [de]
 • connoisseurs εκφώνηση connoisseurs [en]
 • bloopers εκφώνηση bloopers [en]
 • stylistics εκφώνηση stylistics [en]
 • rubles εκφώνηση rubles [en]
 • directors εκφώνηση directors [en]
 • rips εκφώνηση rips [nl]
 • graphs εκφώνηση graphs [en]
 • gribenes εκφώνηση gribenes [yi]
 • lessees εκφώνηση lessees [en]
 • battels εκφώνηση battels [en]
 • holocausts εκφώνηση holocausts [en]
 • gringos εκφώνηση gringos [de]
 • marrows εκφώνηση marrows [en]
 • consortia εκφώνηση consortia [en]
 • togs εκφώνηση togs [en]
 • spills εκφώνηση spills [en]
 • roadsweepers εκφώνηση roadsweepers [en]
 • fortes εκφώνηση fortes [pt]
 • dungarees εκφώνηση dungarees [en]
 • liverymen εκφώνηση liverymen [en]
 • vagaries εκφώνηση vagaries [en]
 • loops εκφώνηση loops [en]
 • economists εκφώνηση economists [en]
 • goodies εκφώνηση goodies [en]
 • olden times εκφώνηση olden times [en]
 • reins εκφώνηση reins [fr]
 • ossa εκφώνηση ossa [it]
 • slumbers εκφώνηση slumbers [en]
 • urbs εκφώνηση urbs [en]
 • épületek εκφώνηση épületek [hu]
 • curios εκφώνηση curios [en]
 • periods εκφώνηση periods [en]