• sırdaş εκφώνηση sırdaş [tr]
 • yoklama εκφώνηση yoklama [tr]
 • özveri εκφώνηση özveri [tr]
 • suskunluk εκφώνηση suskunluk [tr]
 • anormallik εκφώνηση anormallik [tr]
 • varyasyon εκφώνηση varyasyon [tr]
 • tapu εκφώνηση tapu [mi]
 • gaz εκφώνηση gaz [fr]
 • yaklaşım εκφώνηση yaklaşım [tr]
 • senkronizasyon εκφώνηση senkronizasyon [tr]
 • nedamet εκφώνηση nedamet [tr]
 • körük εκφώνηση körük [tr]
 • gondol εκφώνηση gondol [hu]
 • tesis εκφώνηση tesis [es]
 • küf εκφώνηση küf [tr]
 • hoşbeş εκφώνηση hoşbeş [tr]
 • zürriyet εκφώνηση zürriyet [tr]
 • leylâk εκφώνηση leylâk [tr]
 • kalbur εκφώνηση kalbur [tr]
 • resepsiyon εκφώνηση resepsiyon [tr]
 • materyal εκφώνηση materyal [tr]
 • keyfiyet εκφώνηση keyfiyet [tr]
 • garsonluk εκφώνηση garsonluk [tr]
 • vebal εκφώνηση vebal [tr]
 • riya εκφώνηση riya [tr]
 • musibet εκφώνηση musibet [tr]
 • yamak εκφώνηση yamak [tr]
 • tatlandırıcı εκφώνηση tatlandırıcı [tr]
 • niyaz εκφώνηση niyaz [tr]
 • surat εκφώνηση surat [hi]