Κατηγορία:

nouns in French

Εγγραφείτε στις προφορές στα nouns in French

 • poisson εκφώνηση poisson [fr]
 • hier εκφώνηση hier [fr]
 • lait εκφώνηση lait [fr]
 • eau εκφώνηση eau [fr]
 • besoin εκφώνηση besoin [fr]
 • aigle εκφώνηση aigle [fr]
 • noir εκφώνηση noir [fr]
 • fromage εκφώνηση fromage [fr]
 • oeuf εκφώνηση oeuf [fr]
 • dame εκφώνηση dame [en]
 • janvier εκφώνηση janvier [fr]
 • femme εκφώνηση femme [fr]
 • peur εκφώνηση peur [fr]
 • magasin εκφώνηση magasin [fr]
 • neige εκφώνηση neige [fr]
 • surprise εκφώνηση surprise [en]
 • salope εκφώνηση salope [fr]
 • parapluie εκφώνηση parapluie [fr]
 • charcuterie εκφώνηση charcuterie [en]
 • prison εκφώνηση prison [en]
 • pâtisserie εκφώνηση pâtisserie [fr]
 • famille εκφώνηση famille [fr]
 • pomme de terre εκφώνηση pomme de terre [fr]
 • nuit εκφώνηση nuit [fr]
 • chef εκφώνηση chef [fr]
 • jardin εκφώνηση jardin [fr]
 • février εκφώνηση février [fr]
 • soleil εκφώνηση soleil [fr]
 • Lampe εκφώνηση Lampe [fr]
 • J'ai faim εκφώνηση J'ai faim [fr]
 • livre εκφώνηση livre [fr]
 • cœur εκφώνηση cœur [fr]
 • les yeux εκφώνηση les yeux [fr]
 • beurre εκφώνηση beurre [fr]
 • chocolat εκφώνηση chocolat [fr]
 • musique εκφώνηση musique [fr]
 • plat εκφώνηση plat [fr]
 • étoile εκφώνηση étoile [fr]
 • avion εκφώνηση avion [fr]
 • poulet εκφώνηση poulet [fr]
 • jour εκφώνηση jour [fr]
 • meringue εκφώνηση meringue [fr]
 • abricot εκφώνηση abricot [fr]
 • abbaye εκφώνηση abbaye [fr]
 • bière εκφώνηση bière [fr]
 • vache εκφώνηση vache [fr]
 • professeur εκφώνηση professeur [fr]
 • père εκφώνηση père [fr]
 • L'eau εκφώνηση L'eau [fr]
 • sucre εκφώνηση sucre [fr]
 • poêle εκφώνηση poêle [fr]
 • feu εκφώνηση feu [fr]
 • mère εκφώνηση mère [fr]
 • américain εκφώνηση américain [fr]
 • lac εκφώνηση lac [fr]
 • citron εκφώνηση citron [fr]
 • oignon εκφώνηση oignon [fr]
 • lapin εκφώνηση lapin [fr]
 • crème brûlée εκφώνηση crème brûlée [fr]
 • étudiant εκφώνηση étudiant [fr]
 • duvet εκφώνηση duvet [en]
 • Bijou εκφώνηση Bijou [fr]
 • manteau εκφώνηση manteau [fr]
 • boeuf εκφώνηση boeuf [fr]
 • chaussures εκφώνηση chaussures [fr]
 • gâteau εκφώνηση gâteau [fr]
 • Fait εκφώνηση Fait [fr]
 • Reine εκφώνηση Reine [fr]
 • chambre εκφώνηση chambre [fr]
 • verre εκφώνηση verre [fr]
 • rire εκφώνηση rire [fr]
 • le chien εκφώνηση le chien [fr]
 • fenêtre εκφώνηση fenêtre [fr]
 • métro εκφώνηση métro [fr]
 • pois εκφώνηση pois [fr]
 • cadeau εκφώνηση cadeau [fr]
 • chaussure εκφώνηση chaussure [fr]
 • fête εκφώνηση fête [fr]
 • chienne εκφώνηση chienne [fr]
 • cuillère εκφώνηση cuillère [fr]
 • carte εκφώνηση carte [fr]
 • boulanger εκφώνηση boulanger [fr]
 • crème εκφώνηση crème [fr]
 • banlieue εκφώνηση banlieue [fr]
 • pharmacie εκφώνηση pharmacie [fr]
 • brouillard εκφώνηση brouillard [fr]
 • dieu εκφώνηση dieu [fr]
 • jeu εκφώνηση jeu [fr]
 • parking εκφώνηση parking [fr]
 • Le pain εκφώνηση Le pain [fr]
 • bois εκφώνηση bois [fr]
 • grand-mère εκφώνηση grand-mère [fr]
 • Angleterre εκφώνηση Angleterre [fr]
 • chèvre εκφώνηση chèvre [fr]
 • pamplemousse εκφώνηση pamplemousse [fr]
 • bateau εκφώνηση bateau [fr]
 • hypocrite εκφώνηση hypocrite [en]
 • Chanson εκφώνηση Chanson [fr]
 • marché εκφώνηση marché [fr]
 • beauté εκφώνηση beauté [fr]