Κατηγορία:

Numbers in Armenian

Εγγραφείτε στις προφορές στα Numbers in Armenian

 • 75 εκφώνηση 75 [fr]
 • 72 εκφώνηση 72 [uz]
 • 77 εκφώνηση 77 [uz]
 • 78 εκφώνηση 78 [uz]
 • 73 εκφώνηση 73 [uz]
 • 53 εκφώνηση 53 [uz]
 • 59 εκφώνηση 59 [uz]
 • 54 εκφώνηση 54 [uz]
 • 57 εκφώνηση 57 [ar]
 • 61 εκφώνηση 61 [uz]
 • 62 εκφώνηση 62 [uz]
 • 63 εκφώνηση 63 [uz]
 • 84 εκφώνηση 84 [uz]
 • 79 εκφώνηση 79 [uz]
 • 67 εκφώνηση 67 [uz]
 • 7000 εκφώνηση 7000 [pt]
 • 8000 εκφώνηση 8000 [pt]